Geluid in het nieuws/archief

Deze rubriek bevat door de NSG geselecteerde opvallende berichten over geluidshinder in de media. Uiteraard kan de NSG niet instaan voor de inhoudelijke juistheid van de berichten.

 

Meer festivals te gortig

24 november 2016

Eén evenement vol dance-dreunen kan nog wel door de beugel. Maar meer van die festivals, zoals de gemeente Oss wellicht mogelijk wil maken, dat vinden buurtbewoners veel te gortig. Bewoners moesten hun huis ontvluchten De gemeente overweegt om van de Geffense Plas een evenementenlocatie te maken. Als alternatief van en aanvulling op de Osse binnenstad. Dat valt bij bewoners niet in goede aarde, zo bleek tijdens een informatieavond, georganiseerd door Dorpsraad Geffen.
Zie bron: bd.nl

Verbod luidruchtige goederentreinen

24 november 2016

Het Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) stemt in met het verbod dat Duitsland wil invoeren voor lawaaiige goederentreinen. Nog beter zou het volgens het VDV zijn als er Europese regels komen.
Zie bron: Nieuwsblad Transport

Ed Nijpels bagatelliseert lawaai windmolens

10 november 2016

De Nationale Ombudsman tikt Ed Nijpels (VVD) van de Sociaal-Economische Raad (SER) op de vingers: de Raad heeft onvolledige en eenzijdige informatie verspreid over de voor- en nadelen van windenergie, in een ogenschijnlijke poging de plaatsing van windmolens te promoten. PVV vraagt Henk Kamp om hem als SER ;id te ontslaan.
Zie bronnen: Elsevier en Volkskrant

Stiltegebieden minder stil

04 november 2016

Stiltegebieden staan onder druk: het worden er minder en ze worden steeds minder stil. De Randstedelijke Rekenkamer nam stiltegebieden en het provinciale beleid aldaar onder de loep en presenteerde de resultaten op een website. Opvallend: Noord-Holland heeft de meeste stiltegebieden, Flevoland de minste. 
Zie bron: binnenlandsbestuur

Vuurwerkverbod

01 november 2016

Meer dan de helft van de Amsterdammers wil desgevraagd een algeheel vuurwerkverbod. Ze kiezen voor een centrale vuurwerkshow met de jaarwisselling op een zekere locatie.
Zie bron: het Parool

Geluidkaarten, actieplan en omgevingswet

01 november 2016

De geluidsbelastingkaarten en het actieplan zijn onderdelen van een beleidscyclus. De eerste geluidsbelastingkaart (uit 2007, of anders 2012) vormt de basis van elementen uit het actieplan: een onderbouwing van de reële plandrempel, de locaties waar prioritaire problemen zijn en de voorgenomen maatregelen. De tweede en volgende geluidsbelastingkaarten zijn een instrument om de geluidsituatie te monitoren. Het actieplan 2018 beschrijft voorgenomen maatregelen om deze prioritaire problemen op te lossen. Als de geluidsbelastingkaart en het ontwerpactieplan gelijktijdig worden gepubliceerd, kan een extra kaart aan deze publicatie worden toegevoegd: Een kaart die ook de effecten van de voorgenomen maatregelen uit het actieplan 2018 weergeeft. Deze systematiek van programma's en het monitoren vormen onderdeel van de Omgevingswet.
Zie bron: Infomil

Evenementen in Apeldoorn

01 november 2016

Apeldoorn heeft een nieuwe nota Geluid bij Evenementen. Daarin komen volgende punten aan de orde:

  •  Locatieprofielen voor de plaatsen in Apeldoorn waar regelmatig evenementen zijn.
  • Er wordt rekening gehouden met de ver doorklinkende bastonen met maxima voor het basgeluid.
  • Er wordt rekening gehouden met de verschillen tussen de stadsdelen. In het centrum wordt bijvoorbeeld meer ruimte gegeven voor levendigheid dan aan de bosrijke randen.
  • Er worden drie ‘ringen’ onderscheiden met onder meer elk eigen maximawaarden 

    Zie bron: Apeldoorn

Geen nachtvluchten boven Amsterdam?

25 oktober 2016

Vlak nadat Schiphol aankondigde een tijdelijke vertrekhal te moeten bouwen om de enorme toename van het aantal reizigers op te vangen eist het Platform Vliegoverlast Amsterdam dat de nachtvluchten over Amsterdam onmiddellijk worden gestaakt en dat het aantal vluchten overdag tot enkele per maand worden beperkt.
zie bron: het parool
commentaar NSG: Door de vluchten over gebieden buiten A'dam te sturen heeft de bewoner daar evenveel of misschien wel meer hinder van dan de Amsterdammer. Opmerkelijk ook dat bestuurders menen dat de hinder afneemt louter en alleen door te kijken naar het aantal gehinderde omwonenden. Als er meer gevlogen wordt neemt de hinder uiteraard toe, want zo'n vliegtuig vliegt altijd over woningen. Er wordt meer gevlogen en de toestellen worden niet minder luidruchtig. Bij autowegen is dat anders want bij geluidschermen neemt de herrie echt af.

Belgische luchtoorlog over geluidgrenzen

25 oktober 2016

De Brusselse minister van Milieu Céline Fremault (CDH) heeft een slag gewonnen in een luchtoorlog over de lawaaihinder veroorzaakt door vliegtuigen die opstijgen vanaf Brussels Airport. Ze wil een eind maken aan een besluit uit 2000, waardoor luchtvaartmaatschappijen de gewestelijke geluidsnormen mochten overschrijden met 9 decibel overdag en 6 decibel 's nachts, zonder een boete te moeten betalen. De Belgische Raad van State geeft haar gelijk.
Zie bron: deredactie.be

Speelplaats school

20 oktober 2016

Uiterlijk 1 november komt de gemeente Oldenzaal met concrete voorstellen om de overlast terug te dringen rondom de basisschool De Windroos. Al over een langere periode klagen omwonenden over structurele geluidsoverlast in de avonduren. Een gerechtelijke uitspraak dwong de gemeente om de problematiek te inventariseren aan de hand van camerabeelden en geluidsmetingen. Telkens in de vroegere avond is het met name het trapveldje op het schoolplein waar de jongere jeugd voor lawaaioverlast zorgt met schreeuwen en door de bal hard tegen de hekken te schieten. Geluidsmetingen onderbouwen die klachten.
Zie bron: tubantia

Actieplan Geluid overheden

13 oktober 2016

Een aantal overheden stellen vóór 18 juli 2018 een actieplan geluid vast. De bedoeling is dat ze het eerder opgestelde actieplan heroverwegen en passen dit zo nodig aan. Kenniscentrum InfoMil geeft antwoord op de vraag "Wat staat in een actieplan?".  Het plan heeft als functie de beheersing van geluidemissie en effecten van geluid, waar nodig door vermindering van lawaai. Het bestaat daarom uit een beleidsmatig en een concreet deel.
Zie bron: InfoMil

Niet heien, maar boren

12 oktober 2016

Bij een woningbouwproject is, na een handtekeningenactie van omwonenden, afgezien van heien. In de eerste fase was dit wel gedaan en dat leverde veel klachten over geluidsoverlast op. De projectleider: ,,Het heien van prefab betonpalen is binnen de huidige regelgeving mogelijk, mits het niet te veel trillingen veroorzaakt. Met de moderne heimachines is dat goed te sturen. Vanwege de ontstane onrust en om alle risico's uit te sluiten hebben we echter besloten over te gaan tot boorpalen."
Zie bron: veluweland.nl

Extra scherm werkt averechts

12 oktober 2016

In 2015 heeft Rijkswaterstaat een scherm op de geluidswal bij de A50 ter hoogte van Son en Breugel gebouwd. Een aantal inwoners ervaart echter nog steeds geluidsoverlast en in sommige gevallen zelfs meer overlast dan voorheen. RWS gaat het onderzoeken.
Zie bron: omroepbrabant

(SP)oorverdovend

07 oktober 2016

Het actiecomité Spoorverdovend Soest vraagt staatssecretaris Dijksma om hulp. Inzet is de overlast van de NS-dubbeldekkers, die door het dorp rijden. Die maken volgens het comité veel meer lawaai dan wettelijk is toegestaan. Omdat klachten bij de NS en ProRail niets hebben opgeleverd, stapte de actiegroep eerder naar de gemeente Soest. Nu is er een brandbrief gestuurd richting het verkeersministerie. Onder die brief staan inmiddels de namen van 125 klagers. 
Zie bron: rtvutrecht

Aanpak spoorweglawaai

06 oktober 2016

De geluidsoverlast door het spoor in de Hofstraat in Eindhoven wordt aangepakt. Uit onderzoek blijkt namelijk dat het lawaai de wettelijke normen overschrijdt. De Hofstraat is al jaren onderwerp van gesprek. De afgelopen tijd heeft spoorbeheerder ProRail, de geluidsproblematiek in kaart gebracht. Uit het onderzoek blijkt dat het geluid de wettelijke normen zodanig overschrijdt dat saneringsmaatregelen noodzakelijk zijn.
Zie bron: Omroep Brabant

Schiphol blijft binnen geluidgrenzen

29 september 2016

Schiphol is in de eerste helft van het gebruiksjaar binnen de normen gebleven voor geluidsoverlast, luchtverontreiniging en externe veiligheidsrisico. Dat heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) woensdag gemeld in een rapport aan de Tweede Kamer. Het gaat over de naleving van de normen en regels door Schiphol, Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) en de luchtvaartmaatschappijen die op Schiphol opereren.
Zie bron: arbozone.nl

Voegovergangen

29 september 2016

Verschillende zienswijzen op het ontwerptracébesluit (OTB) en het ontwerpsaneringsplan (OSP) gaan over geluidsoverlast als gevolg van verkeer dat over voegovergangen rijdt. Een lastig onderwerp, omdat het niet onder de Wet milieubeheer of de Wet geluidhinder valt. Waar mogelijk, probeert Rijkswaterstaat de geluidsoverlast zo veel mogelijk te beperken.
Zie bron: rijkswaterstaat

D66: verplaats Schiphol naar zee!

28 september 2016

Hoewel Schiphol op dit moment nog ruimte heeft om te groeien in de marge moet nagedacht worden over de aanleg van een nieuwe luchthaven in zee. Daarvoor pleit Salima Belhaj (D66) vandaag in het Algemeen Dagblad. “Het zou een serieuze optie kunnen zijn”, aldus het Kamerlid. Belhaj benadrukt in haar opiniestuk dat een verplaatsing van Schiphol naar zee één van de opties is, maar dat er serieus op dit idee moet worden nagedacht. “De politiek steekt nu de kop in het zand.”
Zie bron: luchtvaartnieuws.nl

Schiphol: knel in de polder

28 september 2016

Schiphol zit na 100 jaar knel in de polder. Op de grond kampt Schiphol al met te weinig ruimte, in de lucht komt het maximaal aantal toegestane vluchten snel dichterbij. Groei van Schiphol kan alleen in balans met de omgeving, zegt de overheid al jaren. Hoe moet Schiphol verder na de eerste 100 jaar?
Zie bron: NRC

Gegil

28 september 2016

Omwonenden van vakantie- en attractiepark Duinrell vinden dat het maximum aantal decibellen die bezoekers van Duinrell mogen produceren moet worden vastgelegd. Een grens stellen aan het gegil in de attracties dus. De buurtvereniging 'Dorpskern Duinrell' stapte naar de Raad van State om het inmiddels door de gemeenteraad goedgekeurde bestemmingsplan voor de uitbreiding te laten toetsen. De buurtvereniging is bang dat het bestemmingsplan Duinrell zoveel mogelijkheid voor uitbreiding gaat en dat dat ten koste gaat van hun woongenot. Het bestemmingsplan had dan ook veel meer rekening moeten houden met hen, vinden ze. Zo had in het plan het maximale aantal bezoekers moeten zijn vastgelegd, evenals regels over attracties die niet zichtbaar mogen zijn vanuit omliggende woningen en het stemgeluid van bezoekers.
Zie bron: themapark

GELUID IN HET NIEUWS

Protocol voor bromgeluid

RIVM zoekt oplossing... Verder >

'Geen groei Schiphol'

Dat willen bewoners... Verder >

Schiphol in zee

Enige optie voor omwonenden... Verder >

Grenzen aan opening Airport Lelystad

CDA: niet langer laagvliegen dan 2023... Verder >

Verzet racelawaai Zandvoort

Het platform Rust vreest een miljoenenverlies, een verkeerschaos en geluidsoverlast... Verder >

geluidnieuws_logo

CONGRES AGENDA

Beleving van geluid
19 december 2018

Hoe hiermee om te gaan?... Verder >

Geluid van Windturbines
04 oktober 2018

Geluidshinder is een complex samenspel van factoren... Verder >

Nationale geluidshinderdag 2018
27 maart 2018

Geluid en transformatie, de opgave voor gemeenten!... Verder >