Geluid in het nieuws/archief

Deze rubriek bevat door de NSG geselecteerde opvallende berichten over geluidshinder in de media. Uiteraard kan de NSG niet instaan voor de inhoudelijke juistheid van de berichten.

 

GPP's voor gemeentelijke wegen

27 november 2006

De VNG heeft staatssecretaris Van Geel (Milieu) gevraagd nader onderzoek te laten doen naar de kosten en gevolgen van de invoering van geluidsproductieplafonds (GPP's) voor gemeentelijke wegen.
Zie bron: VNG

Corruptie in Zeewolde?

23 november 2006

Een dienstdoende politie-agent constateert dat het Wapen van Zeewolde teveel decibellen produceert. De uitbater ziet de bui hangen. De agent is bereid 'mee te denken' tegen betaling van een tastbaar geschenk.
Zie bron: Kleintje Muurkrant

Provincies pleiten voor andere Wet geluidhinder

21 november 2006

Het IPO betoogt dat invoering van het wetsontwerp geluidproductiefonds verwarrend werkt en pleit voor een fundamentele herziening van de wet geluidhinder in overleg met alle betrokken partijen.
Zie brief aan Van Geel

Verdiept spoor in Goes

21 november 2006

Minister Peijs draagt bijna negen miljoen euro bij voor het aanpakken van de spoorlijnhinder in Goes. Er is nu voldoende geld om het plan voor een half verdiept spoor uit te voeren. Geluid en trillingen worden zodoende veel minder.
Zie bron: PZC

Serre als geluidsscherm

20 november 2006

Omdat hij geen lelijk geluidsscherm wenste ontwierp de architect een wintertuin voor de woningen langs het spoor.
Zie bron: De Gelderlander

België houdt stille autoband Nederland tegen

17 november 2006

België heeft een klacht ingediend bij de Europese Commissie tegen het Nederlandse programma om het gebruik van stillere autobanden te stimuleren.
Zie bron: Bond Beter Leefmilieu

Luidruchtige verkeersdrempels

17 november 2006

In een straat in Dordrecht worden verkeersdrempels verwijderd, omdat de bewoners klagen over herrie en trillingen.
Zie bron: AD

Snelwegenplan VVD ontmoet veel kritiek

15 november 2006

Minister van Verkeer Karla Peijs (CDA) reageerde uiterst kritisch. GroenLinks spreekt van Top Gear-liberalisme. De ANWB is het niet op alle punten ermee eens.
Zie bron: De Telegraaf, Autovisie, Cobouw

Belgische café's worden zwaar bestraft

15 november 2006

Voor luide muziek werden 14 zaken beboet, drie kregen een exploitatieverbod, voor de uitbaters waren er boetes tot 11.000 euro en voorwaardelijke celstraffen tot twee maanden.
Zie bron: Het Volk, De Standaard,

Buurtbemiddeling

15 november 2006

Op dinsdag 1 november gaven burgemeester Van Erk, Provesta Wonen, de politie en de Stichting Welzijn Gouda het startschot voor het gezamenlijke project Buurtbemiddeling. Voor Bergambacht een nieuw fenomeen. Vrijwilligers die daar een speciale opleiding voor gevolgd hebben worden ingezet als onafhankelijke bemiddelaars om burenoverlast en burenruzies op te lossen.
Zie bron: Bergambacht

Kermis te luidruchtig

14 november 2006

De Tilburgse kermis is te luidruchtig. De gemeente gaat daarom nieuwe grenzen stellen aan de geluidslimieten van de attracties. Het maximum aantal decibellen dat mag worden geproduceerd wordt teruggebracht van 90 tot 85.
Zie bron: Brabants Dagblad

Overkapping snelweg

14 november 2006

Door inspanningen van de actiegroep 'Hoor de A59' wordt de snelweg tussen Waalwijk en Den Bosch als pilotproject genoemd voor overkapping.
Zie bron: Hoor de A59

Grind rond Schiphol moet gedreun dempen

10 november 2006

Bouwonderneming Heijmans denkt een oplossing te hebben voor het grondlawaai door vliegtuigen op Schiphol. Het laagfrequente geluid kan grotendeels worden geabsorbeerd door lagen grind of steentjes op harde bodem.
Zie bron: Haarlems Dagblad. Heijmans komt ook met het idee van een watergordijn.
Zie bron: Haarlems Dagblad

Lawaaiprobleem bij bouwen

10 november 2006

De nieuwe aanbestedingsvormen, die de keuze voor ontwerp en uitvoeringmethode aan de aannemer overlaten, kunnen problemen geven bij het handhaven van bouwlawaaivoorschriften.
Zie bron: Cobouw 

Dubbeldoelstelling Saventem

09 november 2006

De Vlaamse regering werkt voor Brussels Airport aan een verdubbeling van het aantal passagiers tegen 2025. En dat zonder de geluidshinder te doen toenemen.
Zie bron: Het Laatste Nieuws

Gebrek aan stilte op de Veluwe

09 november 2006

Op 1 november 2006 organiseerde Stichting Natuur en Milieu op het landgoed Schovenhorst in Putten de workshop Veluwe, Eiland van Stilte. Een groot aantal belanghebbenden, waaronder het ministerie van Defensie, de ANWB, Schiphol, de recreatiesector en de KLM, maakten kennis met de verstoring van stilte op de Veluwe en mogelijke oplossingen.
Zie bron: SNM

Geluidsschermen langs A28

08 november 2006

Al geruime tijd hebben mensen in verschillende wijken van Amersfoort last van verkeersgeluid van de A28. Op aandringen van de gemeenteraad komen er geluidsschermen tussen Schuilenburg en de op- en afrit Leusden-Zuid. Eerste stap in het proces is het verkrijgen van subsidie.
Zie bron: Amersfoort.nl

Minder luidruchtig vliegtuig in de maak

08 november 2006

Britse en Amerikaanse wetenschappers hebben een ontwerp gepresenteerd dat als model voor het verkeersvliegtuig van de toekomst dient. Het ultramoderne toestel - een ‘vliegende vleugel’ voor 215 passagiers - moet vrijwel geruisloos kunnen opstijgen en landen en zal 25 procent minder brandstof verbruiken dan de huidige generatie vliegtuigen.
Zie bron: Luchtvaartnieuws

VNG-bezwaar tegen geluidsproductieplafonds (GPP's)

07 november 2006

Met het invoeren van GPP’s naast de bestaande regelgeving wordt de geluidsregelgeving complexer en onbegrijpelijker. Dat is ongewenst. De VNG stelt voor dat het wetsvoorstel wordt aangepast.
Zie bron: VNG

Fanfare mag blijven blazen in buurthuis

06 november 2006

Fanfares, drumbands en zangkoren hoeven niet te vrezen voor hun repetities en uitvoeringen. VROM geeft gemeenten de vrijheid ontheffing te verlenen van geluidsnormen, die in het kader van de Wet milieubeheer aan buurthuizen worden gesteld.
Zie bron: BN/DeStem

GELUID IN HET NIEUWS

Geluidsscherm 'SolarHighway' A 50

Deze geluidswal met zonnepanelen is in gebruik genomen... Verder >

MER onderzoek onderschat hinder luchthavens

Een gemis met flinke gevolgen... Verder >

Schiphol op zee is geen droombeeld

Nu doorzetten!... Verder >

Vliegtuigen moeten zich aan regels houden.

Dorpsbelang Biddinghuizen wil boete-clausule voor Airport Lelystad... Verder >

Ziek door lawaai in Parijs

Onderzoek in de stad Parijs: de stad die bewoners ziek maakt... Verder >

geluidnieuws_logo

CONGRES AGENDA

Nationale Geluidshinderdag 2019
02 april 2019

Geluid van bedrijven... Verder >

Geluid en gezondheid
21 februari 2019

Geluid en Gezondheid - Geluidshinder gaat niet alleen over decibellen De opmaat naar een “Gezond Geluidsakkoord"... Verder >

Beleving van geluid
19 december 2018

En hoe hier mee om te gaan... Verder >