Geluid in het nieuws/archief

Deze rubriek bevat door de NSG geselecteerde opvallende berichten over geluidshinder in de media. Uiteraard kan de NSG niet instaan voor de inhoudelijke juistheid van de berichten.

 

Gelderland heeft geluidskaarten

12 maart 2007

Alle provincies moeten voor juli 2007 beschikken over een zogenaamde geluidskaart, waarop alle knelpunten zichtbaar zijn. Gelderland is de eerste die dat voor elkaar heeft.
Zie bron: De Stentor

Inspraak bij scherm

09 maart 2007

Op de informatiebijeenkomst van 31 januari 2007 over de mogelijke maatregelen voor geluidsvermindering in de omgeving van de spoorbrug in Akkrum zijn een aantal afspraken met de bewoners gemaakt.
Zie bron: Boarnsterhim

Zorg om toename lawaai

09 maart 2007

Bewoners van de Burgemeester Nahuyssingel en Lindewal in Doesburg maken zich zorgen over de ontwikkelingen in hun directe nabijheid.
Zie bron: De Gelderlander

Geluidsoverlast snelweg verschillend ervaren

09 maart 2007

Tijdens een bijeenkomst voor bewoners van een nieuwbouwwijk in Beverwijk moest de vraag worden beantwoord hoe zij het geluid van het verkeer dat over de A9 raast ervaren. Heel verschillend, zo bleek.
Zie bron: Noord-Hollands Dagblad

Bewoners heel blij met geluidsscherm

08 maart 2007

"Een enorm verschil. Echt zalig." Dirkjan en Willy van den Brink uit Nieuwendijk zijn dolenthousiast over de gevolgen die de plaatsing van een geluidsscherm tussen hun woning en de A27 op hun woon- en leefomgeving heeft gehad.
Zie bron: Brabants Dagblad

Verplaats uitvliegroutes Schiphol

08 maart 2007

Het aanpassen van de uitvliegroute boven Lisse en Noordwijkerhout in noordelijke richting is een van de vele maatregelen tegen geluidsoverlast die door de Commissie Regionaal Overleg Schiphol (CROS) zijn voorgesteld. Noordwijkerhout denkt dat de verlegging haar noordelijke woningen ontlast. Wethouder Brekelmans vermoedt echter dat die aanpassing ook tot meer overlast in Lisse leidt.
Zie bron: Leidsch Dagblad

Stilte geboden

08 maart 2007

De Stichting Natuur en Milieu heeft samen met de Milieufederaties de Stiltewijzer ontwikkeld. Het is een overzichtelijke brochure met informatie over de meest effectieve maatregelen - inclusief een indicatie van hun effect - om te zorgen voor een stillere omgeving en onnodige geluidshinder tegen te gaan.
Zie bron: Provincie Groningen

Brabantse familie eist geluidsscherm

07 maart 2007

Diana en Paul Valk hebben de gemeente Werkendam aansprakelijk gesteld voor de schade die ze lijden doordat er nog steeds geen geluidsscherm staat tussen hun huis en de A27. Het echtpaar stelt voor dat Werkendam gewoon begint aan de bouw van een geluidsscherm bij hun woning.
Zie bron: Brabants Dagblad

Strijd tegen feesten in café

07 maart 2007

De Friese gemeente Boarnsterhim wil een café vijf verschillende dagen laten feesten. De buurman vindt dat een gruwel.
Zie bron: Leeuwarder Courant

Veel klachten over horeca

06 maart 2007

In de Amsterdamse binnenstad wordt steeds vaker geklaagd over o.a. luide muziek van de horeca. Er wordt niet altijd doeltreffend opgetreden.
Zie bron: AD

Lawaai treft heel veel mensen in Gelderland

06 maart 2007

Momenteel heeft meer dan de helft van de Gelderse bevolking hinder van geluid. Het aantal klachten over geluidshinder is de afgelopen tien jaar verdubbeld.
Zie bron: Provincie Gelderland

Muziek in OV kan niet

04 maart 2007

De nieuwe generatie gadgets, mp3-spelers met speakers, doet de aloude overlast van luidruchtige oordopjes verbleken.
Zie bron: AD

Klokgelui moet stoppen

02 maart 2007

Het vroege klokgelui van een kerk in Tilburg levert teveel geluidsoverlast. De pastoor hangt een dwangsomprocedure boven het hoofd.
Zie bron: BN de Stem

Belgische vliegtuigheibel duurt voort

02 maart 2007

Er is nog steeds geen compromis tussen de federale regering en de gewestregeringen over het dossier Zaventem.
Zie bron: De Standaard

Rem op groei schiphol

02 maart 2007

De afspraken in het regeerakkoord zetten een rem op de groei van Schiphol, zo stelt het Milieu- en Natuurplanbureau.
Zie bron: vnv-dalpa

Oordopjes voor doedelzakspelers

01 maart 2007

De doedelzakken van de traditionele Wick Royal British Legion Scotland Pipe Band produceerden 108 decibel, hun trommels bereikten 122 decibel.
Zie bron: Nieuwnieuws

Nieuwe Belgische bouwnorm voor geluid

28 februari 2007

De nieuwe geluidsnorm die dit jaar van kracht wordt, wil duidelijke richtlijnen vastleggen voor akoestiek. Want stil wonen is zoveel beter.
Zie bron: Het Laatste Nieuws, Het Volk

Omwonenden Zaventem krijgen geld

28 februari 2007

De Belgische regering moet betalen voor onnodige vliegtuigoverlast. Dat heeft de rechter bepaald.
Zie bron: Luchtvaartnieuws

Jacqueline Cramer (VROM) klaagt over akoestiek

26 februari 2007

Wouter Bos wuift de klachten weg van zijn partijgenote Jacqueline Cramer (VROM) die het in de Trèveszaal van het ministerie van Algemene Zaken lastig vindt elkaar te verstaan.
Zie bron: BN DeStem

Juristen bij overlast A50

26 februari 2007

De Belangengroep Geluidshinder A50 uit Nistelrode voelt zich gedwongen adviseurs en juristen te zoeken om hen bij te staan. De groep ageert sinds afgelopen november tegen de toegenomen geluidsoverlast door de A50.
Zie bron: Brabants Dagblad

GELUID IN HET NIEUWS

Hinderproef Lelystad binnen dB-marges.

Verschillen niet ongebruikelijk... Verder >

Vliegtuiglawaai ook meten

Start met een landelijke aanpak voor het meten van vliegtuigherrie... Verder >

Seizoenskaart voor omwonenden

Een Hengelose Voetbalclub gaat geluidsoverlast op het sportpark terugdringen... Verder >

Verkoop elektrische scooters in de lift

Minder lawaai in op de weg!... Verder >

Veel mensen ziek van lawaai

WHO waarschuwt... Verder >

geluidnieuws_logo

CONGRES AGENDA

Geluid van Windturbines
04 oktober 2018

Geluidshinder is een complex samenspel van factoren... Verder >

Nationale geluidshinderdag 2018
27 maart 2018

Geluid en transformatie, de opgave voor gemeenten!... Verder >

NSG-bijeenkomst: Geluidshinder, hoe te duiden?
09 januari 2018

Op deze NSG-themabijeenkomst wordt inzichtelijk gemaakt wat er allemaal een rol speelt en hoe hinder anders dan alleen in decibellen beheersbaar kan worden gemaakt... Verder >