Geluid in het nieuws/archief

Deze rubriek bevat door de NSG geselecteerde opvallende berichten over geluidshinder in de media. Uiteraard kan de NSG niet instaan voor de inhoudelijke juistheid van de berichten.

 

Spitsstroken

22 juni 2007

Rijkswaterstaat gaat bekijken welke extra maatregelen mogelijk zijn om geluidsoverlast van de spitsstroken langs de A2, bij onder andere Holtum en Born, te beperken.
Zie bron: Limburgs Dagblad

Lucht wassen m.b.v. geluidsscherm

20 juni 2007

Een geluidsscherm met wasinstallatie verlaagt de concentratie fijn stof langs snelwegen.
Zie bron: milieuloket

Kermis de stad uit?

20 juni 2007

In Zierikzee komen kermisexploitanten in verzet tegen het voorstel van de winkeliers de jaarlijkse kermis naar een weiland te verplaatsen.
Zie bron: PZC

Rubber wegdek 9 dB stiller

20 juni 2007

Op de N90 in Zeeuws-Vlaanderen zijn proeven uitgevoerd aan een wegdek van rubber tegels. RWS ziet toekomst.
Zie bron: Reformatorisch Dagblad

Disco beboet

14 juni 2007

De milieudienst Rijnmond (DCMR) constateerde teveel decibels bij een discotheek in Rotterdam Alexander. De deelgemeente legde tot tweemaal toe een dwangsom op, maar de disco wil niet betalen.
Zie bron: AD

Suriname pakt geluidsoverlast aan

14 juni 2007

Bestaande regelgeving zal beter moeten worden toegepast en nieuwe regelgeving ligt in het verschiet.
Z1e bron: Dagblad Suriname

Speciale flats voor muzikanten

14 juni 2007

Woningcorporatie Ymere laat in Amsterdam een speciale flat bouwen voor conservatoriumstudenten. De woningen zijn extra geïsoleerd om geluidsoverlast te voorkomen.
Zie bron: Reformatorisch Dagblad

Adviseer VROM over de ideale leefomgeving

13 juni 2007

Wat vindt u belangrijk in uw omgeving? Schone lucht inademen, maar ook dichtbij de snelweg wonen? Weinig auto's in de buurt maar wel voor de deur kunnen parkeren? Dichtbij het centrum wonen, maar geen last hebben van lawaai? Wilt u uw ideeën aan het ministerie kenbaar maken? Meldt u dan aan voor het Burgerplatform.

De stille autoband

13 juni 2007

Als je de geluidsproductie van een autoband een paar decibel wilt verlagen, lever je in op andere eigenschappen.
Zie bron: Reformatorische Dagblad

Buurtbemiddeling succesvol

12 juni 2007

In Apeldoorn wordt door buurtbemiddeling de helft van de aangedragen overlastproblemen opgelost. Negen van de tien kwesties gaan over lawaai.
Zie bron: De Stentor

Band wil buiten spelen

11 juni 2007

Volgens Tweede Kamerlid Ger Koopmans (CDA) moeten fanfares buiten kunnen spelen. Hij heeft minister Cramer gevraagd om ontheffing van de geluidregels.
Zie bron: De Stentor

Politie pakt burenlawaai aan

11 juni 2007

De politie in de provincie Drenthe werkt met gele en rode kaarten bij burenoverlast. Door een registratiesysteem kan ze doeltreffender optreden en weet de lawaaischopper waar hij aan toe is.
Zie bron: website van de politie

Geluidsgrenzen van Schiphol

08 juni 2007

Wanneer er aan het huidige systeem niets verandert, krijgt Schiphol een flinke boete van de Inspectie Verkeer en Waterstaat. De luchthaven vindt dat ze niet alleen schuld heeft aan de geluidsoverlast. 
Zie bron: De Volkskrant. Luchtvaartnieuws

Industrielawaai handig opdelen

06 juni 2007

De gemeente Dordrecht gaat na hoeveel lawaai de bedrijven op een industrieterrein werkelijk maken. Door aanpassing van de milieuvergunningen denkt men geluidsruimte te creëren voor andere en nieuwe bedrijven.
Zie bron: AD

Nachtslot Schiphol

05 juni 2007

Luchtvaartmaatschappijen die 's nachts vertrek- en landingstijden op Schiphol in de wind slaan, worden voortaan op de bon geslingerd door de Inspectie Verkeer en Waterstaat.
Zie bron: De Pers

Skatebaan

04 juni 2007

De commissie bezwaarschriften adviseert het college van B en W in Rucphen om het bezwaar dat omwonenden van het sportpark van Dioz hebben ingediend tegen de aanleg van een skatebaan niet ontvankelijk te verklaren.
Zie bron: BN DeStem

Oss wil dat lawaai rijksweg wordt aangepakt

31 mei 2007

Het Osse College heeft besloten klachten over geluidshinder bij RWS neer te leggen.
Zie bron: Brabants Dagblad

Geen muziek voor bouwvakkers

31 mei 2007

De gemeente Amsterdam onderzoekt de mogelijkheid een verbod op radio’s in te stellen op bouwplaatsen.
Zie bron: Dagblad van het Noorden

Geen vraag naar stille autoband

31 mei 2007

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat start een campagne om automobilisten over te halen stille banden onder hun voertuig te laten monteren. De bandenbranche is sceptisch en doet niet mee.
Zie bron: Nederlands Dagblad, en persbericht VROM

Overkapping A12 twijfelachtig

30 mei 2007

Om te voldoen aan de eisen voor geluid en fijn stof werd gedacht aan overkapping van de A12 bij Arnhem. Volgens RWS voldoen zoab en geluidsschermen.
Zie bron: De Gelderlander

GELUID IN HET NIEUWS

Protocol voor bromgeluid

RIVM zoekt oplossing... Verder >

'Geen groei Schiphol'

Dat willen bewoners... Verder >

Schiphol in zee

Enige optie voor omwonenden... Verder >

Grenzen aan opening Airport Lelystad

CDA: niet langer laagvliegen dan 2023... Verder >

Verzet racelawaai Zandvoort

Het platform Rust vreest een miljoenenverlies, een verkeerschaos en geluidsoverlast... Verder >

geluidnieuws_logo

CONGRES AGENDA

Geluid van Windturbines
04 oktober 2018

Geluidshinder is een complex samenspel van factoren... Verder >

Nationale geluidshinderdag 2018
27 maart 2018

Geluid en transformatie, de opgave voor gemeenten!... Verder >

NSG-bijeenkomst: Geluidshinder, hoe te duiden?
09 januari 2018

Op deze NSG-themabijeenkomst wordt inzichtelijk gemaakt wat er allemaal een rol speelt en hoe hinder anders dan alleen in decibellen beheersbaar kan worden gemaakt... Verder >