Geluid in het nieuws/archief

Deze rubriek bevat door de NSG geselecteerde opvallende berichten over geluidshinder in de media. Uiteraard kan de NSG niet instaan voor de inhoudelijke juistheid van de berichten.

 

Is 75 dB(A) voor feestmuziek te weinig?

07 augustus 2007

In Den Bosch stelt men het maximaal toelaatbare geluidsniveau bij evenementen in de open lucht op 75 dB(A). De organisatoren vinden dit veel te laag.
Zie bron: Brabants Dagblad

Geluidsterreur op Curaçao

07 augustus 2007

Op Curaçao mag je tot elf uur luide muziek maken. Een alarmsignaal is overlast.
Zie bron: amigoe

Niet te veel studenten in de straat

07 augustus 2007

Een groeiend aantal steden stelt grenzen aan de concentratie van studentenhuizen in buurten. Gemeentebesturen doen dit vanwege de overlast die de studenten zouden geven.
Zie bron: De Volkskrant

Spelende kinderen zijn nooit hinderlijk

11 juli 2007

In België pleit men er voor het politiereglement zo aan te passen dat speelplaatsen voor kinderen niet beboet kunnen worden, want geluid van spelende kinderen moet niet als hinderlijk beschouwd worden.
Zie bron: Nieuwsblad, politiek.net

Europese enquête geluidshinder

09 juli 2007

In het kader van het Europese researchnetwerk SILENCE wil het Institut für Arbeitsphysiologie an der Universität Dortmund (IfADo) onderzoeken hoe lawaaigevoelig de mensen in verschillende alledaagse levensomstandigheden zijn, hoe ze geluid in hun woonomgeving ervaren en welke bron de meeste geluidsoverlast veroorzaakt.
Vul daarom de on-line enquête in.

Scherm langs spoor

09 juli 2007

De gemeente Nieuwerkerk wil een scherm van twee meter hoog en vraagt daar subsidie voor aan bij het ministerie van VROM.
Zie bron: AD

Meeste klachten over straaljagers

09 juli 2007

In de provincie Gelderland gaan de meeste milieuklachten over militaire vliegtuigen.
Zie bron: De Stentor

Stil asfalt in Almere

06 juli 2007

Stil asfalt minder duur dan aanleg geluidswal.
Zie bron: Almere vandaag

Omwonenden Schiphol de dupe

03 juli 2007

Als Schiphol mag groeien, hebben omwonenden en klimaat het nakijken. Schiphol houdt zich wéér niet aan de afspraken en weer wordt dat gedoogd.
Zie bron: SNM

Woningbouw bij vliegbasis

02 juli 2007

De inwoners van Volkel mogen weer hopen op nieuwe huizen nu Defensie maandag de Milieu Effect Rapportage (MER) op het gemeentehuis komt aanbieden. In het sterk vergrijsde dorp geldt al tientallen jaren een bouwstop door de geluidsoverlast van de nabijgelegen vliegbasis.
Zie bron: Luchtvaartnieuws. Omroep Brabant

Boetes voor luidruchtige auto's

02 juli 2007

Het Korps landelijke politiediensten heeft de afgelopen dagen op de A28 18 kentekenbewijzen ingenomen van voertuigen die teveel geluid maakten.
Zie bron: RTV Drenthe

Gelderland pakt verkeerslawaai aan

29 juni 2007

Als uitvloeisel van de EU-richtlijn omgevingslawaai gaat de provincie Gelderland het lawaai van de meest luidruchtige verkeerswegen aanpakken.
Zie bron: De Stentor

School krijgt scherm langs spoor

29 juni 2007

De nieuwe vmbo-locatie van Lek en Linge in Culemborg krijgt een eigen geluidsscherm langs de spoorlijn Utrecht - Den Bosch.
Zie bron: De Gelderlander

Geluidskaart van wegen in provincie Groningen

29 juni 2007

GS Groningen hebben een geluidsbelastingkaart vastgesteld. Op de kaarten staat de geluidsbelasting vastgelegd voor de omgeving van provinciale wegen, waarover in 2006 meer dan 6 miljoen motorvoertuigen passeerden.
Zie bron: website Groningen

Lawaaikaart stad Utrecht

28 juni 2007

Één op de zes Utrechters hebben last van het lawaai van wegverkeer, spoorwegen en industrie. Dat zijn 45.300 mensen.
Zie bron: AD

Afschaffing dwangsommen Saventem

28 juni 2007

De dwangsommen voor inbreuken op de Brusselse geluidsnormen moeten worden afgeschaft, dat vindt de Belgische minister van mobiliteit Renaat Landuyt.
Zie bron: De Morgen

Apparatuur in beslag genomen

28 juni 2007

Na meerdere meldingen van geluidsoverlast heeft de politie van Enschede geluidsapparatuur in beslaggenomen.
Zie bron: Dagblad Tubantia

Utralights

27 juni 2007

Het CDA in de gemeente Sluis pleit wederom voor een onafhankelijke geluidsmeting op het vliegveldje voor ultralichte vliegtuigjes aan de Klakbaan in IJzendijke.
Zie bron: PZC

Extra vluchten Schiphol

26 juni 2007

Schiphol krijgt nog dit jaar ruimte om extra vluchten uit te voeren. Daarmee wordt voorkomen dat de luchthaven later dit jaar 'op slot' moet.
Zie bron:  ElzevierDe Volkskrant

Christendom en luide feestmuziek

26 juni 2007

Klagen over geluidsoverlast zijn de stuiptrekkingen van een filosofie die niet langer kan rekenen op instemming van de meerderheid van het godvrezende dorp Zwartsluis.
Zie bron: Zwartewaterkrant

GELUID IN HET NIEUWS

Protocol voor bromgeluid

RIVM zoekt oplossing... Verder >

'Geen groei Schiphol'

Dat willen bewoners... Verder >

Schiphol in zee

Enige optie voor omwonenden... Verder >

Grenzen aan opening Airport Lelystad

CDA: niet langer laagvliegen dan 2023... Verder >

Verzet racelawaai Zandvoort

Het platform Rust vreest een miljoenenverlies, een verkeerschaos en geluidsoverlast... Verder >

geluidnieuws_logo

CONGRES AGENDA

Geluid van Windturbines
04 oktober 2018

Geluidshinder is een complex samenspel van factoren... Verder >

Nationale geluidshinderdag 2018
27 maart 2018

Geluid en transformatie, de opgave voor gemeenten!... Verder >

NSG-bijeenkomst: Geluidshinder, hoe te duiden?
09 januari 2018

Op deze NSG-themabijeenkomst wordt inzichtelijk gemaakt wat er allemaal een rol speelt en hoe hinder anders dan alleen in decibellen beheersbaar kan worden gemaakt... Verder >