Geluid in het nieuws/archief

Deze rubriek bevat door de NSG geselecteerde opvallende berichten over geluidshinder in de media. Uiteraard kan de NSG niet instaan voor de inhoudelijke juistheid van de berichten.

 

Provincie betaalt mee aan geluidsscherm

01 februari 2008

De aanleg van een volledig geluidsscherm langs de A1 aan de zuidoostkant van de Apeldoornse woonwijk De Maten begint nog dit jaar. Dat verwacht de wijkraad De Maten, nu Gelderland een financiële bijdrage heeft toegezegd.
Zie bron: De Stentor

Heilsoldaten en overlast

31 januari 2008

Het Leger des Heils in Zutphen gaat met de omwonenden van hun verenigingsgebouw in gesprek over geluidsoverlast. Er zijn klachten over de kerkdiensten en bijeenkomsten met de brassband. De gemeente legde het Leger des Heils een dwangsom op.
Zie bron: Rorate, De Stentor

Rotterdam beperkt cafélawaai

31 januari 2008

De gemeente Rotterdam gaat geluidsgrenzen stellen als café's een feestje hebben in het kader van de zogenoemde 12 dagen-regeling.
Zie bron: AD

Café sluit de deur

29 januari 2008

Café de Ponybar in het Drentse Gieten heeft, nadat de gemeente een dwangsom oplegde, zijn deuren gesloten.
Zie bron: Dagblad van het Noorden

Verkeerslawaai in Cairo

25 januari 2008

In Caïro is vreselijk veel verkeerslawaai. Het tast de gezondheid aan van bewoners en verkeersdeelnemers.
Zie bron: Spits en bekijk de video

Geluidshinder Schiphol mag toenemen

24 januari 2008

Door de voorgestelde nieuwe geluidsnormen voor Schiphol kunnen duizenden mensen extra geluidsoverlast ervaren. Dat is in strijd met de wettelijke regels die in 2002 zijn vastgesteld.
Zie bron: Stichting Natuur en Milieu

Gebiedsgericht geluidsbeleid

23 januari 2008

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) roept haar leden op mee te denken over een modelverordening gebiedsgericht geluidsbeleid.
Zie bron: VNG

Stop Awacs naar Europees hof

23 januari 2008

De vereniging Stop AWACS heeft een klacht ingediend tegen de Nederlandse staat bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM). Ze vinden dat Nederland te weinig doet om de zeer ernstige hinder van de NAVO-vliegtuigen in Zuid-Limburg te bestrijden.
Zie: NRC

Geluidsscherm langs A12 Woerden?

21 januari 2008

Geluidsonderzoek moet uitwijzen of er langs de A12 in Woerden een geluidsscherm komt net als bij de Utrechtse wijk Leidsche Rijn.
Zie bron: AD

Skatebaan te luidruchtig

21 januari 2008

In het Zeeuwse Rilland is geen geschikte plaats gevonden voor een skatebaan. De afstand tot woningen moet meer dan 60 meter zijn.
Zie bron: PZC

ZOAB op A37 bij Nijmegen

18 januari 2008

Bewoners van Lindenholt en Dukenburg ervaren in de nabije toekomst minder geluidsoverlast van de snelweg A73. Rijkswaterstaat en de gemeente Nijmegen hebben een overeenkomst ondertekend die voorziet in het versneld aanbrengen van stiller asfalt tussen knooppunt Neerbosch en de gemeentegrens met Heumen.
Zie bron: Nijmegen on line

Dwangsom voor café

17 januari 2008

Een café in het Brabantse Sint Oedenrode wordt strenger aangepakt. Elke overtreding van de geluidsnormen kost het café voortaan duizend eu­ro. Dat is een verdubbeling van de dwangsom die vorig jaar werd op­gelegd.
Zie bron: Brabants Dagblad

Kerk niet gebonden aan geluidsvoorschriften

17 januari 2008

Met de voorgenomen komst van het kerkgenootschap van het Leger des Heils aan de van Heutszlaan 60 in de gemeente Ede moeten de omwonenden overlast gaan slikken.
Zie bron: Ede stad 

Windmolens te luidruchtig

15 januari 2008

Twee adviesbureaus berekenden dat de windmolens in de gemeente Sluis voldoen aan de geluidsgrenzen die de wet stelt. Frits van den Berg zegt dat ze zich vergissen. De bewoners stappen naar de rechter.
Zie bron: PZC

Verrast door lawaai nieuwe snelweg

11 januari 2008

Een groot deel van de Almelose wijk Windmolenbroek lijkt verrast door het geluid dat in de wijk is te horen van de A35. Sinds de opening van het nieuwe deel van de snelweg, op 29 september vorig jaar, klagen bewoners over lawaai.
Zie bron: Dagblad Tubantia

Ambtenaren verstoren kerkdienst

09 januari 2008

Klachten over de brassband van het Leger des Heils in de gemeente Zutphen. Een hoorzitting, dwangsombesluiten en de commissie beroep- en bezwaarschriften hebben de problemen nog niet kunnen oplossen en milieuambtenaren gingen meten tijdens een dienst. Volgens de CU kan dat niet.
Zie bronnen: De StentorRK Nieuws, Oneway

Lawaai en prestaties kinderen

07 januari 2008

Kinderen die gehinderd worden door vliegtuiglawaai rapporteren meer gezondheidsklachten. Ook blijken kinderen die gehinderd worden meer fouten te maken op de wisselende aandachtstest en minder goed te scoren op de geheugentest.
Zie bron: Nieuwsbank

Belgische rechter belet spreiding luchtvaartlawaai

04 januari 2008

Het Belgische Hof van Cassatie heeft een eerdere uitspraak over de ongrondwettelijkheid van de geluidsnormen voor de luchthaven Zaventem vernietigd.
Zie bronnen: De Morgen; De Tijd

Cafébezoek minder door herrie

20 december 2007

Bijna een kwart van de mensen van 55 jaar en ouder zegt een café te verlaten bij te veel herrie, terwijl 56% wel blijft, maar een volgende keer niet terugkomt.
Zie bron: MKB

Geen plaats voor modelvliegclub?

19 december 2007

In de gemeente Kampen wil het maar niet vlotten met het vinden van een geschikte locatie voor modelvliegclub Cumulus. Geluidshinder is een belangrijke bottleneck.
Zie bron: De Stentor

GELUID IN HET NIEUWS

Ontevreden over luchtruimherziening Lelystad

Omliggende gemeenten sturen brief aan regering... Verder >

Snurkende partner

Niet alleen irritant, maar ook schadelijk voor je gezondheid... Verder >

Motorlawaai geldt als een soort grondrecht

Luidruchtige motorrijders hebben weinig te duchten... Verder >

Luidruchtige motorrijders hebben weinig te duchten

Motorlawaai geldt als een soort grondrecht... Verder >

Onnodig getoeter

Stad Den Haag gaat handhaven... Verder >

geluidnieuws_logo

CONGRES AGENDA

Nationale Geluidshinderdag 2019
02 april 2019

Geluid van bedrijven... Verder >

Geluid en gezondheid
21 februari 2019

Geluid en Gezondheid - Geluidshinder gaat niet alleen over decibellen De opmaat naar een “Gezond Geluidsakkoord"... Verder >

Beleving van geluid
19 december 2018

En hoe hier mee om te gaan... Verder >