Geluid in het nieuws/archief

Deze rubriek bevat door de NSG geselecteerde opvallende berichten over geluidshinder in de media. Uiteraard kan de NSG niet instaan voor de inhoudelijke juistheid van de berichten.

 

Vliegtuiglawaai zorgt voor massage

17 juni 2017

Bezoekers van het Amsterdamse Bos kunnen zich laten masseren door laag overvliegende vliegtuigen. De installatie The Sky-Earth Observatory, van de Amerikaanse kunstenaar Mark Bain, zet het vliegtuiglawaai om in trillingen. Wie op het kunstplatteau gaat zitten en liggen ervaart zo een therapeutische massage wanneer een vliegtuig overkomt.
Zie bron: hetparool.nl

Hanen verboden

15 juni 2017

Na klachten over nachtelijke geluidsoverlast die veroorzaakt wordt door een haan, heeft de gemeente Leiden besloten om op het gebied tussen de Haven, de Oude Herengracht, de Hulpwerfbrug, Blekerskade en de Zijlplaats aan te wijzen als gebied waar het verboden is om hanen te hebben. Aanleiding voor het verbod is een veelvuldig kraaiende haan die wordt gehouden in de Ververstraat.
Zie bron: nu.nl

Gemeentegeld voor isolatie geluid horeca

09 juni 2017

Groep de Mos in de Haagse gemeenteraad wil dat de gemeente een Fonds Geluidsnormen opricht om bij horecazaken of nabijgelegen woningen isolatie tegen geluidsoverlast te kunnen aanleggen.
Zie bron: fmdenhaag

Stiltegebieden niet stil genoeg

07 juni 2017

Van de 39 stiltegebieden in Noord-Holland voldoen er volgens de Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland (NMF) meer dan de helft (24) niet aan de richtwaarde van maximaal 40 decibel aan geluidsbelasting. Handhaving van de ruim 72.000 hectare aan stiltegebied blijkt lastig met de 0,1 fte die er binnen de provincie voor is vrijgemaakt. Daardoor wordt het noodzakelijk de regelgeving nog eens tegen het licht te houden.Belangrijkste aanbeveling van de NMF is om de stiltegebieden op te delen in drie categorieën: topgebieden (‘heerlijk stil’), oasegebieden (‘relatief stil’) en gebieden om te heroverwegen. Elke categorie heeft volgens de NMF een eigen aanpak nodig. De vijftien topgebieden verdienen bredere bekendheid en strengere handhaving. In de 21 ‘oase’s’ moet voortaan onderscheid worden gemaakt tussen een stille kern en een omliggende bufferzone met een losser handhavingsregime. Bij de drie resterende stiltegebieden dient te worden onderzocht of het wel wenselijk is ze te handhaven. De Natuur- en Milieufederatie beveelt de provincie aan de handhavingscapaciteit in de vijftien topgebieden uit te breiden. Uiteindelijk moet het stiltegebiedenbeleid een plaats krijgen in de Omgevingsvisie die aan de voor 2019 geplande Omgevingswet voorafgaat.
Zie bron: Binnenlandsbestuur

schadevergoeding voor lawaai vliegveld

07 juni 2017

Het hof van beroep van Brussel geeft honderden omwonenden van de luchthaven van Luik-Bierset gelijk in hun klachten over geluidsoverlast. Het Waals gewest, Liège Airport en TNT moeten miljoenen euro's schadevergoeding uitbetalen. Meer dan 500 gezinnen klaagden over geluidsoverlast, in het bijzonder over nachtvluchten van de cargomaatschappijen TNT Express en CAL Cargo Airline. Volgens het hof van beroep in Brussel had het Waals gewest een milieu-effectenrapport moeten laten uitvoeren. Het arrest spreekt ook van een schending van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Het Waals gewest en de luchthaven moeten voorlopige schadevergoedingen van 1 tot 45.000 euro betalen aan de omwonenden. TNT moet 1.770,72 tot 10.625 euro betalen.
Bron: Het Laatste Nieuws

Veren moeten geluid windmolens iets verminderen

18 mei 2017

Bewoners in Houten strijden voor maatregelen tegen de geluidsoverlast van 3 windmolens. Eneco heeft daar iets op gevonden: veren op de randen van de wieken.Drie decibel is de winst. Niet veel in de beleving: maar alle beetjes helpen.
Zie bron: rtvutrecht

Prijs voor heien op zee zonder schadelijk geluid

11 mei 2017

De Delftse studentenstart-up ontving een prijs van 50.000 euro voor het verder ontwikkelen van een nieuwe methode om op zee te heien met nauwelijks schadelijke geluidsoverlast.
Zie bron: duurzaamgeproduceerd

Geluidsscherm met zonnecellen.

10 mei 2017

Niet alleen Heymans maar ook BAM heeft een scherm met zonnecellen. Zo worden na de zomer worden de N470 in Pijnacker-Zuid de laatste woningen opgeleverd van de nieuwe wijk Keijzershof. De gemeente laat daarvoor een 480 meter lang geluidsscherm plaatsen dat 2,5 meter boven het maaiveld uitsteekt. De markt werd via een aanbesteding op basis van Best Value Procurement uitgedaagd om een innovatieve, duurzame oplossing te bedenken, die niet alleen het verkeerslawaai vermindert maar ook op slimme wijze energie opwekt.
Zie bron: bam.com

Kartbaan

05 mei 2017

De eigenaar van de Driebergse Kartbaan, de klagende buurtbewoners en de gemeente Utrechtse Heuvelrug gaan met elkaar om te tafel om tot een 'passende' oplossing te komen voor de -volgens sommige omwonenden - optredende geluidsoverlast.
Zie bron: nieuwsbladdekaap

Trampoline

05 mei 2017

De 11-jarige Lisa uit Veendam is verdrietig, boos en teleurgesteld. Ze snapt niet waarom ze opeens niet meer op het veldje voor de deur op haar trampoline mag springen. Op Koningsdag stonden twee ambtenaren van de gemeente op de stoep. Er was geklaagd over geluidsoverlast en de trampoline moest onmiddellijk van de gemeentegrond verdwijnen. Het meisje laat het er niet bij zitten en is een petitie gestart met handtekeningen van bewoners die de trampoline geen probleem vinden.
Zie bron: Hart van NL

100 klachten over luide muziek

05 mei 2017

De gemeente Zwolle heeft op koningsdag honderd klachten gekregen over het geluid van Kingdance. De meeste klachten kwamen uit de wijken Holtenbroek en Aalanden. Het dance-evenement werd gehouden op bedrijventerrein Voorst op een terrein van Scania. De gemeente heeft gisteren op meerdere plekken geluidsmetingen gedaan, ruim 1800 in totaal. Daarbij is nergens de geluidsnorm overschreden.
Zie bronL RTV OOST

Prijs voor innovatieve geluidscamera

26 april 2017

Rick Scholte ontwikkelt camera’s die geluid van producten in kaart brengen. Voor deze innovatie kreeg hij de Prins Friso Ingenieursprijs en mag daarmee de titel 'Ingenieur van het Jaar 2017' voeren. "Rick blinkt uit doordat hij slimme en betaalbare oplossingen voor geluidsproblematiek weet te realiseren die impact hebben op zowel de volksgezondheid als veiligheid", zei de jury over hem. De prijs is een initiatief van het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI). Met de camera kunt je snel en effectief inzichtelijk maken waar het probleem zich bevindt. Op dit moment meten producenten van bijvoorbeeld auto’s of elektronica de geluidseffecten vaak achteraf met een decibelmeter. Dat zegt alleen iets over de hardheid, niet over de oorzaak. Met de camera’s moet al in de ontwerpfase kunnen worden achterhaald of een product stil genoeg is.
Zie bron; nu.nl

Kan rechter festival verbieden?

26 april 2017

In Roermond doet de vraag zich voor in hoeverre de rechter nog roet in het eten gooien voor het muziek Solar 2017, dat binnenkort wordt gehouden en door de gemeente zal worden vergund. De bestuursrechter stelde omwonenden van het festival in nagenoeg al hun bezwaren over geluidshinder in het gelijk. Ook al had de uitspraak betrekking op de editie van 2015, de gemeente zal in de nieuwe vergunning rekening moeten houden met de uitspraak. Anderzijds wil ze Solar niet verder aan banden leggen, uit angst het festival kwijt te raken. Vorig jaar klaagden festivalgangers al dat de muziek te zacht stond. De gemeente zal het dus vooral zoeken in een betere onderbouwing van de vergunning in plaats van een aanscherping. Maar redt ze het daarmee?
Zie bron: de limburger

Bezorgdheid over windmolens

25 april 2017

Bewoners rond de polder Rijnenburg in Utrecht hebben zich verenigd in de Vereniging Buren van Rijnenburg. Dat hebben ze gedaan omdat ze bezorgd zijn over de leefbaarheid van de omgeving door de komst van windmolens. Het gaat ze onder meer om geluidshinder, slagschaduw en horizonvervuiling. De bewoners betogen dat met name Eneco de zorgen rondom de windmolens bagatelliseert.
Zie bron: rtvutrecht

Geen belastinggeld voor geluidswal

25 april 2017

De Utrechtse motorcrossvereniging MCU veroorzaakt al decennia lang forse overlast voor de bewoners van het nabijgelegen Zuilen. Daar wil het college met een geluidswal nu iets aan doen. De manier waarop deze geluidswal gefinancierd wordt stuit GroenLinks echter tegen de borst. ‘De verhouding tussen de bijdrage van €50.000 van MCU en de gemeente van €200.000 is buiten proportie.
Zie bron: allesoverutrecht

België op zoek naar oplossing lawaai Zaventem

25 april 2017

Het hoog oplopende conflict tussen de Vlaamse en Brusselse deelregeringen over het lawaaiprobleem van vliegveld Zaventem kan tot een oplossing komen nu 'Brussel' wil praten. Hoewel Brussel de strengere geluidsnormen nu gaat toepassen zal het nog zo'n twee jaar duren om de boetes te innen. De Vlaamse regering behoudt zich het recht voor om bij de eerste kennisgeving van een overtreding van de (verstrengde) Brusselse geluidsnormen het belangenconflict in te roepen, zodat de procedure wordt geschorst. Dat heeft Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) laten weten in de marge van zijn bezoek aan de luchthaven Brussels-Airport tijdens de tweede Luchtvaartdag.
Zie bron`: de standaard en nogmaals de standaard

Stadsvogels zingen anders door lawaai

19 april 2017

Zang is voor de meeste vogels essentieel om een partner te kunnen vinden. Maar in de stad worden deze liederen vaak overstemd door lawaai van onder andere verkeer. Dit zou de voortplanting van stadsvogels in gevaar kunnen brengen. Amerikaanse onderzoekers ontdekten dat een Noord-Amerikaanse vogelsoort daar iets op gevonden heeft.
Zie bron: headlines24

Boetes voor cafe's

18 april 2017

Voor drie cafe's in de gemeente Weert dreigt een fikse boete als ze nog een keer de muziekinstallatie te luid afstellen. Zowel in 2015 als 2016 zijn exploitanten en portiers door de toezichthouders gewezen op de afspraken. Zo mogen ramen of deuren niet open staan als er binnen muziek klinkt. Volgens de toezichthouder was de muziek buiten goed te horen.
Zie bron: limburger.nl

Meer muziek in cafe's?

18 april 2017

In Den Haag wordt onderzocht welke mogelijkheden er zijn om de geluidsgrenswaarden voor muziek in cafe's te verruimen en welke randvoorwaarden er gelden om na een verruiming het woongenot van bewoners op peil te houden. De horeca-branche aldaar meent dat ze niet kunnen functioneren met de wettelijke grenswaarden op dit punt.
Zie bron: omroepwest

Schoolplein

13 april 2017

Een groep bewoners in de Utrechtse villawijk Rijnsweerd maakt zich druk om een schoolplein in de buurt. De kinderen die er spelen veroorzaken namelijk al jaren geluidsoverlast. De Daltonschool heeft al voor 80.000 euro aan geluidswerende maatregelen genomen, maar dat is nog niet genoeg volgens de klagende buurtbewoners.
Zie bron: RTVUtrecht

GELUID IN HET NIEUWS

Protocol voor bromgeluid

RIVM zoekt oplossing... Verder >

'Geen groei Schiphol'

Dat willen bewoners... Verder >

Schiphol in zee

Enige optie voor omwonenden... Verder >

Grenzen aan opening Airport Lelystad

CDA: niet langer laagvliegen dan 2023... Verder >

Verzet racelawaai Zandvoort

Het platform Rust vreest een miljoenenverlies, een verkeerschaos en geluidsoverlast... Verder >

geluidnieuws_logo

CONGRES AGENDA

Beleving van geluid
19 december 2018

Hoe hiermee om te gaan?... Verder >

Geluid van Windturbines
04 oktober 2018

Geluidshinder is een complex samenspel van factoren... Verder >

Nationale geluidshinderdag 2018
27 maart 2018

Geluid en transformatie, de opgave voor gemeenten!... Verder >