Geluid in het nieuws/archief

Deze rubriek bevat door de NSG geselecteerde opvallende berichten over geluidshinder in de media. Uiteraard kan de NSG niet instaan voor de inhoudelijke juistheid van de berichten.

 

Kerk niet gebonden aan geluidsvoorschriften

17 januari 2008

Met de voorgenomen komst van het kerkgenootschap van het Leger des Heils aan de van Heutszlaan 60 in de gemeente Ede moeten de omwonenden overlast gaan slikken.
Zie bron: Ede stad 

Windmolens te luidruchtig

15 januari 2008

Twee adviesbureaus berekenden dat de windmolens in de gemeente Sluis voldoen aan de geluidsgrenzen die de wet stelt. Frits van den Berg zegt dat ze zich vergissen. De bewoners stappen naar de rechter.
Zie bron: PZC

Verrast door lawaai nieuwe snelweg

11 januari 2008

Een groot deel van de Almelose wijk Windmolenbroek lijkt verrast door het geluid dat in de wijk is te horen van de A35. Sinds de opening van het nieuwe deel van de snelweg, op 29 september vorig jaar, klagen bewoners over lawaai.
Zie bron: Dagblad Tubantia

Ambtenaren verstoren kerkdienst

09 januari 2008

Klachten over de brassband van het Leger des Heils in de gemeente Zutphen. Een hoorzitting, dwangsombesluiten en de commissie beroep- en bezwaarschriften hebben de problemen nog niet kunnen oplossen en milieuambtenaren gingen meten tijdens een dienst. Volgens de CU kan dat niet.
Zie bronnen: De StentorRK Nieuws, Oneway

Lawaai en prestaties kinderen

07 januari 2008

Kinderen die gehinderd worden door vliegtuiglawaai rapporteren meer gezondheidsklachten. Ook blijken kinderen die gehinderd worden meer fouten te maken op de wisselende aandachtstest en minder goed te scoren op de geheugentest.
Zie bron: Nieuwsbank

Belgische rechter belet spreiding luchtvaartlawaai

04 januari 2008

Het Belgische Hof van Cassatie heeft een eerdere uitspraak over de ongrondwettelijkheid van de geluidsnormen voor de luchthaven Zaventem vernietigd.
Zie bronnen: De Morgen; De Tijd

Cafébezoek minder door herrie

20 december 2007

Bijna een kwart van de mensen van 55 jaar en ouder zegt een café te verlaten bij te veel herrie, terwijl 56% wel blijft, maar een volgende keer niet terugkomt.
Zie bron: MKB

Geen plaats voor modelvliegclub?

19 december 2007

In de gemeente Kampen wil het maar niet vlotten met het vinden van een geschikte locatie voor modelvliegclub Cumulus. Geluidshinder is een belangrijke bottleneck.
Zie bron: De Stentor

Demper op anti-hagelkanon

19 december 2007

De gemeente Borsele wil fruittelers die een anti-hagelkanon hebben, verplichten een geluidsdemper te gebruiken.
Zie bron: PZC 

Stille koeltrailers

18 december 2007

Bij Greenery special Hollander Barendrecht gaan de eerste ‘stille’ koeltrailers de weg op. Deze trailers voldoen aan de PIEK-norm die geluidsoverlast bij bevoorradingsverkeer tussen 19.00 uur ’s avonds en 7.00 uur ’s ochtends moet voorkomen.
Zie bron: AFG

Dwangsom café

14 december 2007

Een café in Bergen op Zoom krijgt een dwangsom opgelegd wegens geluidsoverlast. Volgens de gemeente zijn er meerdere malen geluidsoverschrijdingen gemeten. 
Zie bron: BN DeStem

Geluidsscherm maakt scholieren rustig

14 december 2007

Leerlingen van een school in het Belgische Sint Niklaas maken dit schooljaar minder ruzie op de speelplaats. Of hoe de installatie van een geluidsscherm een heilzaam effect sorteerde.
Zie bron: Het Volk 

Wordt NL stiller?

14 december 2007

Innovatieve, goedkope maatregelen moeten Nederland stiller maken. De ministeries van V&W en VROM maakten bekend hoe zij de geluidshinder langs sporen en wegen gaan aanpakken. De maatregelen, die minimaal 290 miljoen euro besparen, zijn de uitkomsten van het Innovatieprogramma Geluid (IPG).
Zie bron: De Spits

Nog geen schermen langs spoor

13 december 2007

Een geluidsscherm langs het spoor in Almelo laat op zich wachten. "Het treinverkeer bepaalt in de avond en de nacht je levensritme", zegt één van de bewoners. Het scherm moet er dus zo snel mogelijk komen.
Zie bron: Twentsche Courant Tubantia

Convenant Prorail en vervoerders

13 december 2007

ProRail beloont stillere treinen met een korting. Zelf maakt de spoorbeheerder de rails geluidsarmer.
Zie bron: Prorail

TT Assen beboet

12 december 2007

De provincie Drenthe legt aan het TT-circuit twee dwangsommen op. Uit de meetgegevens van de permanente geluidmeetmast op het circuit blijken bij meerdere activiteiten dit jaar overschrijdingen van de toegestane geluidsnormen.
Zie bron: Meppeler Courant

Kamer wil stillere AWACS

12 december 2007

De Tweede Kamer heeft ingestemd met het opleggen van beperkingen aan AWACS-vluchten boven Nederlands grondgebied, als de NAVO in maart niet besluit tot de aanschaf van stillere motoren.
Zie bron: De Volkskrant

Verwarring over reflecterend geluidsscherm

10 december 2007

In Hoevelaken ondervinden steeds meer mensen hinder van het lawaai van de A28. De bewoners geven de geplaatste geluidsschermen aan de overzijde van de weg de schuld. Milieuambtenaren berekenden een minimaal verschil door reflectie. Nader onderzoek moet uitwijzen wat er aan de hand is. Bewoners eisen sowieso maatregelen.
Zie bronnen: Barneveldse KrantAD

Muzikantenwoningen

07 december 2007

In Almere wil men een woningbouwproject van de grond krijgen waar muzikanten kunnen spelen zonder de buren te storen. Men zoekt gegadigden. Informatie?: klik hier

Te veel gebrom

07 december 2007

Een aluminium verwerkend bedrijf in Oss maakt te veel geluid. Dat blijkt uit metingen. Het euvel wordt verholpen. Er zijn meer luidruchtige bedrijven.
Zie bron: Brabants Dagblad

GELUID IN HET NIEUWS

Hinderproef Lelystad binnen dB-marges.

Verschillen niet ongebruikelijk... Verder >

Vliegtuiglawaai ook meten

Start met een landelijke aanpak voor het meten van vliegtuigherrie... Verder >

Seizoenskaart voor omwonenden

Een Hengelose Voetbalclub gaat geluidsoverlast op het sportpark terugdringen... Verder >

Verkoop elektrische scooters in de lift

Minder lawaai in op de weg!... Verder >

Veel mensen ziek van lawaai

WHO waarschuwt... Verder >

geluidnieuws_logo

CONGRES AGENDA

Geluid van Windturbines
04 oktober 2018

Geluidshinder is een complex samenspel van factoren... Verder >

Nationale geluidshinderdag 2018
27 maart 2018

Geluid en transformatie, de opgave voor gemeenten!... Verder >

NSG-bijeenkomst: Geluidshinder, hoe te duiden?
09 januari 2018

Op deze NSG-themabijeenkomst wordt inzichtelijk gemaakt wat er allemaal een rol speelt en hoe hinder anders dan alleen in decibellen beheersbaar kan worden gemaakt... Verder >