Geluid in het nieuws/archief

Deze rubriek bevat door de NSG geselecteerde opvallende berichten over geluidshinder in de media. Uiteraard kan de NSG niet instaan voor de inhoudelijke juistheid van de berichten.

 

Verkeer veroorzaakt veel overlast

18 maart 2008

Uit cijfers van het CBS blijkt dat 20% van de Nederlanders zich aan wegverkeer ergert. Geluidshinder staat op de tweede plaats, na de ergernis aan te hoge snelheden.
Zie bronnen: AD, Blik op Nieuws

Bezwaren tegen verandering vliegveld Hilversum

18 maart 2008

Om woningbouw mogelijk te maken moet vliegveld Hilversum de startbaan draaien. Daardoor komt er meer lawaai in De Bilt, wordt het stiltegebied Westbroek en het natuur- en recreatiegebied Noorderpark aangetast.
Zie bron: AD, De Gooi en Eemlander

Geluidswerende voeg tussen straatklinkers

18 maart 2008

De gemeente Katwijk neemt maatregelen om geluidshinder in een woonstraat te beteugelen: vrachtverkeer wordt geweerd, het wordt een 30 km-weg, er komen doeltreffender snelheidsremmende obstakels en geluidswerende voegen tussen klinkers.
Zie bron: Leidsch Dagblad

'Handhaaf geluidsgrens evenementen'

18 maart 2008

In een brief aan de Leidse burgemeester Lenferink vraagt wijkvereniging Pancras-West namens de binnenstadcomité's aandacht voor de geluidsoverlast van diverse evenementen in de binnenstad.
Zie bron: Sleutelstad

Kies voor stiller verkeer

28 februari 2008

Bij de bestrijding van verkeerslawaai heeft het meer zin om auto's, wegen en sporen stiller te maken dan om bijvoorbeeld huizen te isoleren of geluidsschermen te plaatsen. Dat concludeert het onderzoeksbureau CE Delft in een studie. Er is daarvoor grote nopdzaak, omdat verkeerslawaai 50.000 doden extra veroorzaakt in Europa
Zie bronen : NU.nl  en nogmaals NU.nl

'Bloeddrukstijging door lawaai, onzin!'

28 februari 2008

Overheid veroorzaakt zelf stress door onderzoeksuitslag met zwak verband te publiceren, vindt een hoogleraar in Leiden.
Zie bron: Leugens.nl

Actiegroep eist

27 februari 2008

De Belangengroep Geluidshinder A50 eist dat de gemeente Bernheze met onmiddelijke ingang handhavend optreedt tegen geluidsoverlast van de A50 ter hoogte van Nistelrode.
Zie bron: Brabants Dagblad

Dwangsom

27 februari 2008

Horecagelegenheid De Skihut moet van de gemeente Winterswijk ophouden met het veroorzaken van geluidsoverlast. Er wordt een dwangsom in het vooruitzicht gesteld bij overtreding van de geluidsvoorschriften.
Zie bron: De Stentor

Schermen in Zeeland

27 februari 2008

Naar aanleiding van deze klachten bewoners langs de A58 in Zeeland heeft Rijkswaterstaat een onderzoek laten uitvoeren naar de geluidssituatie bij deze weg. Er komen schermen op verschillende plaatsen.
Zie bron: Rijkswaterstaat

Nieuwe normen voor hoge molens

27 februari 2008

De SP wil dat minister Cramer de geluidsnormen voor hoge windmolens aanpast. Hoge windmolens blijken veel meer geluidsoverlast te veroorzaken dan waar tot nu in de vergunningverlening rekening mee wordt gehouden.
Zie bron: SP

GGD over windmolens

25 februari 2008

Naar aanleiding van de geplande plaatsing van een windturbine in Bodegraven, heeft de gemeente aan de GGD gevraagd om een gezondheidskundig advies op te stellen t.a.v. windturbines en risico- en hinderaspecten voor de omgeving. In deze notitie wordt ingegaan op de relevante locale gezondheidsaspecten, waarbij achtereenvolgens geluid, slagschaduw en lichtschittering worden besproken.
Zie bron: Bodegraafse Krant, AD

Lessen in geluidsisolatie

22 februari 2008

In het Belgische dagblad Het Volk wordt in een vogelvlucht uitgelegd hoe je een woning moet isoleren tegen buiten- en burenlawaai. Zie: Het Volk
In de NSG-brochures over isolatie vindt u nog veel meer. Zie: de NSG-brochures

Carillon

15 februari 2008

De gemeente Terneuzen bepaalt wanneer en hoe lang het carillon van de Willibrordustoren kan worden bespeeld. In het verleden had de rechter het carillonspel verboden. Nu is de wetgeving op dat punt gewijzigd.
Zie bron: BN De Stem

Hoge bloeddruk

15 februari 2008

Omwonenden van een vliegveld hebben vaker een hoge bloeddruk dan mensen die elders wonen. Tot die conclusie komen onderzoekers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). GroenLinks wil daarom 's nachts vliegen ontmoedigen
Zie bronnen: Elsevier, GroenLinks

Reflectie door geluidscherm

14 februari 2008

Bewoners in Hoevelaken ervaren veel meer verkeersgeluid nu er aan de overkant van de snelweg een geluidsscherm is geplaatst. Rijkswaterstaat en de provincie Gelderland becijferden een marginale verhoging. Dat is onbegrijpelijk, zeggen de bewoners.
Zie bron: Barneveldse Courant

Overlast carnaval aanpakken

13 februari 2008

Maastricht gaat de overlast tijdens de carnaval aanpakken. Burgemeester Gerd Leers liet weten, dat het afgelopen moet zijn met de enorme geluidsoverlast van rondrijdende bolderkarren met joekels van muziekinstallaties.
Zie bron: Brabants Dagblad

Gemeentelijke geluidsnota

13 februari 2008

Wijchen is een gemeente waarin het goed wonen is. En dat wil het gemeentebestuur zo houden. Met dat uitgangspunt is een geluidsnota voor de hele gemeente vastgesteld.
Zie bron: De GelderlanderDHV

Horecafeesten zat

11 februari 2008

Parkeerproblemen, geluidsoverlast, feestjes tot in de nachtelijke uren. De buurt rondom de Ons Doelstraat 44 is de overlast van Shark Divers en HiPa Sports in Boxtel beu.
Zie bron: Brabants Dagblad

Protest tegen geluidsscherm

11 februari 2008

Inwoners van de Waalrese wijk Voldijn zijn verontwaardigd over de geluidsschermen die momenteel worden geplaatst langs Randweg Eindhoven, ofwel de nieuwe A2/A67. Ze zijn namelijk niet gemaakt van transparant plexiglas, zoals op andere plaatsen langs de weg, maar van grote, roestige platen.
Zie bron: engineeringnow

Verkeerslawaai werkt op de zenuwen

07 februari 2008

Haagse inwoner wil verkeersdeelnemers die te veel lawaai maken laten aanhouden.
Zie bron: AD

GELUID IN HET NIEUWS

Hinderproef Lelystad binnen dB-marges.

Verschillen niet ongebruikelijk... Verder >

Vliegtuiglawaai ook meten

Start met een landelijke aanpak voor het meten van vliegtuigherrie... Verder >

Seizoenskaart voor omwonenden

Een Hengelose Voetbalclub gaat geluidsoverlast op het sportpark terugdringen... Verder >

Verkoop elektrische scooters in de lift

Minder lawaai in op de weg!... Verder >

Veel mensen ziek van lawaai

WHO waarschuwt... Verder >

geluidnieuws_logo

CONGRES AGENDA

Geluid van Windturbines
04 oktober 2018

Geluidshinder is een complex samenspel van factoren... Verder >

Nationale geluidshinderdag 2018
27 maart 2018

Geluid en transformatie, de opgave voor gemeenten!... Verder >

NSG-bijeenkomst: Geluidshinder, hoe te duiden?
09 januari 2018

Op deze NSG-themabijeenkomst wordt inzichtelijk gemaakt wat er allemaal een rol speelt en hoe hinder anders dan alleen in decibellen beheersbaar kan worden gemaakt... Verder >