Geluid in het nieuws/archief

Deze rubriek bevat door de NSG geselecteerde opvallende berichten over geluidshinder in de media. Uiteraard kan de NSG niet instaan voor de inhoudelijke juistheid van de berichten.

 

Fontein uit

15 juni 2008

De kraan van een pas geplaatste fontein in Zwolle is dichtgedraaid omdat het kunstwerk te veel geluid maakt.
Zie bron: De Stentor

Spoor moet stiller

13 juni 2008

De spoorlijn dwars door Bergen op Zoom moet stiller worden gemaakt, zegt de Raad van State. Hoe is nog onbekend. ProRail moet dat doen, volgens de gemeente.
Zie bron: BNdeStem 

Stillere provinciale wegen

13 juni 2008

Van de in totaal 640 kilometer provinciale weg in Noord-Holland krijgt ongeveer 360 kilometer fluisterasfalt.
Zie bron: enigeeringnow

Belgische schermen

13 juni 2008

Klachten over verkeerslawaai kan de Belgische overheid doen besluiten schermen te plaatsen. Metingen moeten dan uitwijzen of de grens van 65 dB(A) wordt overschreden.
Zie bron: Nieuwsblad.be

CDA helpt TT Assen

12 juni 2008

TT Assen wil meer races en ook muziekevenementen. CDA fractie-voorzitter Van Geel en oud-staatsrecretaris voor milieu helpt daarbij.
Zie bron: Blik op Nieuws

Roken slecht voor het gehoor

12 juni 2008

Zowel roken als overgewicht kunnen permanent schade aanrichten aan je gehoor. Alcohol is daarentegen goed voor het gehoor. Dit blijkt uit een Europees onderzoek geleid door de Universiteit van Antwerpen.
Zie bronnen: gezondheidsnet.nl; dovennieuws

Geen evenementen

11 juni 2008

Een sportcentrum in Oss mag geen evenementen organiseren. De gemeente vindt dat er o.a. te veel geluidoverlast zal ontstaan voor de omwonenden.
Zie bron: Brabant Dagblad

Verbod Mosquito in België

11 juni 2008

In België is een wetsvoorstel ingediend om de apparatuur te verbieden die jongeren met hoge tonen moet verjagen. Het zou schadelijk zijn, ook voor baby's en ongepast in het kader van de rechten van het kind.
Zie bron: De Kamer

Geen gaskanon meer

09 juni 2008

Een fruitkweker in Goirle ontkent dat hij te veel lawaai maakt. Toch verbiedt de gemeente hem verder te knallen.
Zie bron: Brabants Dagblad

Cramer en Awacs

06 juni 2008

Minister Cramer heeft in het Navo-hoofdkwartier in Brussel gesproken met Navo-baas De Hoop Scheffer over de geluidsoverlast veroorzaakt door AWACS-vliegtuigen in Zuid-Limburg. De Navo-vliegtuigen van de basis Geilenkirchen zorgen voor veel overlast in de gemeente Onderbanken en omliggende dorpen.
Zie bron: MINVROM1 ook MINVROM2

Eindelijk geluidsscherm A20

05 juni 2008

In Vlaardingen hebben bewoners langs de A20 al jaren heel veel geluidshinder. Nu komt er eindelijk een scherm van één kilometer lang en zeven meter hoog.
Zie bron: AD

Wal om illegaal crossterrein

05 juni 2008

Tussen de Groesbeekse motorcrossbaan en de wijk Stekkenberg komt een metershoge geluidswal. De crossbaan is al sinds 1971 zonder milieuvergunning in gebruik, maar is door de gemeente altijd gedoogd.
Zie bron: De Gelderlander

Snurken

05 juni 2008

Ongeveer 6,2 miljoen Nederlanders snurken. Meer dan de helft van hen (56%), dat wil zeggen 3,5 miljoen mensen, produceert volgens de partners tijdens het snurken meer geluid dan volgens aanbevelingen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) gezond is.
Zie bron: consumed

Windmolenlawaai is erg hinderlijk

04 juni 2008

Het geluid van windmolens wordt hinderlijker ervaren dan het lawaai van auto's, vliegtuigen of treinen, ook al produceren die evenveel decibel. Dat blijkt uit een onderzoek van de RUG.
Zie bron: Dagblad van het Noorden

3x lawaai, 2x apparatuur kwijt

04 juni 2008

Binnen twee uur werd 's nachts tot drie keer toe geluidsoverlast gemeld vanuit een woning in Enschede. De beide laatste keren is de installatie die de overlast veroorzaakte in beslag genomen. De bewoner is aangehouden en afgevoerd.
Bron: politie, regio Twente

Lawaai nekt festival

29 mei 2008

Het jazzfestival City Jam in Leeuwarden kan dit jaar niet doorgaan. De gemeente weigert de vereiste vergunningen af te geven aan de cafés die de muzikanten willen laten spelen. De PvdA en de VVD hebben het college gevraagd coulant op te treden, maar het is onvermurwbaar. ,,Dat is niet verstandig'', aldus wethouder Yvonne Bleize.
Zie bron: Leeuwarder Courant

Dossier Saventem

27 mei 2008

De Franstaligen willen alle nachten stilte. Het voorstel nu is dat alleen in het weekend 's nachts niet wordt gestart. Luidruchtige vliegtuigen worden geweerd. In Leuven vreest men meer overlast.
Zie bronnen: De Standaard, De Morgen

'Lawaai windmolens niet afkopen'

27 mei 2008

Dat is de reactie van de SP op het voorstel van de PvdA om de negatieve gevolgen van windmolens dichtbij woningen te compenseren met korting op de energieprijs.
Zie bron: SP

Akoestisch op slot

26 mei 2008

Bijna de helft van 38 onderzochte bedrijfsterreinen met veel zware industrie in de regio Rotterdam kan niet verder uitbreiden omdat de geluidsnorm op de zonegrens dan wordt overschreden. Kavels blijven onbenut.
Zie bron: AD 

Lawaaiig bedrijf verhuist

26 mei 2008

De gemeente Valkenburg (Limburg) zet subsidiegelden (ISV) in om een luidruchtig bedrijf in de kern van een drop te laten verhuizen naar een bedrijventerrein en op de open gevallen plek woningen te bouwen.
Zie bron: AD

GELUID IN HET NIEUWS

Protocol voor bromgeluid

RIVM zoekt oplossing... Verder >

'Geen groei Schiphol'

Dat willen bewoners... Verder >

Schiphol in zee

Enige optie voor omwonenden... Verder >

Grenzen aan opening Airport Lelystad

CDA: niet langer laagvliegen dan 2023... Verder >

Verzet racelawaai Zandvoort

Het platform Rust vreest een miljoenenverlies, een verkeerschaos en geluidsoverlast... Verder >

geluidnieuws_logo

CONGRES AGENDA

Geluid van Windturbines
04 oktober 2018

Geluidshinder is een complex samenspel van factoren... Verder >

Nationale geluidshinderdag 2018
27 maart 2018

Geluid en transformatie, de opgave voor gemeenten!... Verder >

NSG-bijeenkomst: Geluidshinder, hoe te duiden?
09 januari 2018

Op deze NSG-themabijeenkomst wordt inzichtelijk gemaakt wat er allemaal een rol speelt en hoe hinder anders dan alleen in decibellen beheersbaar kan worden gemaakt... Verder >