Geluid in het nieuws/archief

Deze rubriek bevat door de NSG geselecteerde opvallende berichten over geluidshinder in de media. Uiteraard kan de NSG niet instaan voor de inhoudelijke juistheid van de berichten.

 

Verzet racelawaai Zandvoort

05 november 2018

Het platform Rust bij de Kust betoogt dat nu al 240 dagen per jaar het racelawaai te horen in de westelijke delen van Haarlem, Bloemendaal, Heemstede en de natuurgebieden van de Kennemerduinen. Met de komst van de Formule 1 zal dat nog erger worden. "Enerzijds doordat deze formule meer lawaai maakt dan alle andere. En anderzijds door het mediacircus eromheen. Er zal drie dagen lang met helikopters gevlogen worden boven het stiltegebied. Dat zijn reporters van media om vanuit de lucht verslag te doen, maar ook bobo's die geen zin hebben om in de urenlange files te staan", aldus het platform. Het circuit verwacht dat de kosten tussen de 30 en 40 miljoen euro liggen, maar Rust bij de Kust - waar ook Milieudefensie deel van uitmaakt - schat dat de uitgaven voor de verbouwing van het circuit al 60 miljoen euro bedragen.
Zie bron: nu.nl

Grenzen aan opening Airport Lelystad

05 november 2018

Het CDA wil pas openen als er garanties komen dat de overlast van het laagvliegen niet langer dan drie jaar duurt. In 2023 moet een grondige herziening komen van de vliegroutes boven Nederland, waarbij het laagvliegen stopt. Het CDA is daarmee de derde coalitiepartij die kanttekeningen plaatst. Eerder had de ChristenUnie zich hard gemaakt voor het verschuiven van de opening van 2019 naar 2020, vanwege de vele vragen over de milieu-effecten. En ook D66 had kritiek. Minister Cora van Nieuwenhuizen (VVD) benadrukt dat ze die garanties al heeft gegeven. D66-Kamerlid Jan Paternotte snapt het wantrouwen in Oost-Nederland wel. "De mensen zijn echt wel bij de neus genomen omdat ze er vorig jaar pas achterkwamen dat die vliegroutes tijdelijk veel lager liggen dan altijd beloofd was. Het is nota bene door bewoners zelf uitgevonden dat de berekeningen die er lagen niet klopten."
Zie bron: NOS

TK: opheldering lawaai toekomstig Airport Lelystad

02 november 2018

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) maakt selectief gebruik van cijfers over de geluidshinder die vliegtuigen vanaf Lelystad Airport in de toekomst gaan veroorzaken. Die indruk heeft het door haarzelf ingestelde adviesorgaan van onder anderen bewoners en deskundigen, de Regiegroep Belevingsvlucht Lelystad Airport. De regiegroep stelt in een brief aan de minister dat ze uitgaat van "een zeer onwaarschijnlijke combinatie van factoren". En dat heeft ze "ondeugdelijk onderbouwd". Ook zes partijen in de Tweede Kamer hebben de minister om opheldering gevraagd.
Zie bron: luchtvaartnieuws.nl
Erik Roelofsen RTV oost

Vliegtuiglawaai

31 oktober 2018

Aanvankelijk leek de belevingsvlucht een cadeautje voor de luchtvaartlobby. Het verhaal dat ‘het allemaal wel meeviel met het lawaai’ domineerde. Maar toen werden de meetresultaten van het vlieglawaai bekend. En wat bleek? Het gemeten geluid zat op een hoger niveau dan het berekende geluid uit de milieueffectrapportage (Mer), namelijk 3 tot 8 decibel hoger. Het ministerie studeerde enkele maanden op dit verschil en kwam half oktober eindelijk met een brief, die hinkt op twee gedachten. De afwijkingen vallen volgens Van Nieuwenhuizen binnen de bandbreedte, die 3 tot 6 dB is. Oftewel: een aanpassing van de Mer Lelystad is niet nodig. De piekwaarden waar eerder over werd gesproken in de Mer, blijken ‘piekwaarden voor een gemiddelde situatie’ te zijn, waardoor metingen dus hoger kunnen uitvallen. Tegelijkertijd ontkomt het ministerie niet aan de conclusie dat de metingen veelal hoger uitvallen dan de berekeningen. Dit is niet eens uitzonderlijk voor de belevingsvlucht: uit een trend­analyse blijkt dat in een meerderheid van de gevallen de meetresultaten hoger zijn dan de gemeten waarden. Het is voor de minister aanleiding om te komen met een aanpak die geluidsmetingen een grotere rol moet geven bij toekomstige berekeningen.
Zie bron: Trouw

Elektrisch vliegen

30 oktober 2018

Amsterdam-Londen is een ideaal traject voor de eerste volledig elektrische vluchten. Vanaf 2030 zullen middelgrote elektrische vliegtuigen (circa 180 stoelen) commercieel tussen beide steden vliegen. Johan Lundgren, bestuursvoorzitter van de Britse budgetmaatschappij easyJet, gelooft in elektrisch vliegen. Het is volgens hem het enige adequate antwoord op de keerzijde van de luchtvaart: CO2-emissies en geluidshinder.  Het Californische bedrijfstartup Wright Electric.ontwikkelt een motor die geschikt is voor de omvang van een A320, het toestel dat easyJet nu veel gebruikt.
Zie bron: nrc.nl

Heel veel mensen ernstige hinder Schiphol

30 oktober 2018

Minimaal 198.000 volwassenen in de wijde omgeving van Schiphol hebben ernstige last van vliegverkeer, blijkt uit belevingsonderzoeken van de GGD in 45 gemeenten rondom de luchthaven. Het cijfer is een stuk hoger dan uit eerdere onderzoeken naar voren kwam. Schiphol ging in 2016 uit van 138.500 mensen, en het Planbureau voor de Leefomgeving noteerde 155.959.
Zie bronnen: nos.nl en nrc.nl

Uitbreiding vliegveld Beek: emoties omwonenden

30 oktober 2018

Geluidsoverlast vroeg in de ochtend en ’s avonds laat. De emoties liepen hoog op tijdens een publiek overleg over de uitbreiding van MAA, het vliegveld in Beek. De vergadering werd geschorst toen het over de afwaaiende dakpannen ging.
Zie bron: limburger.nl

Aanpassing geluidsscherm werkt averchts

30 oktober 2018

Om de geluidsoverlast van de A50 te verminderen, heeft Rijkswaterstaat onlangs de geluidswal aan de Sonseweg bij Nijnsel verhoogd en ten zuiden van de tunnelbak in de middenberm geluidsschermen laten plaatsen. Maar het effect lijkt precies omgekeerd, omwonenden ervaren nu juist meer geluidsoverlast. Dat blijkt uit een inventarisatie, gehouden door de Dorpsraad Nijnsel.
Zie bron: ed.nl

Meepraten over de ontwikkeling van de luchtvaart

23 oktober 2018

Voor de periode van 2020 tot 2050 stelt het Rijk een nieuwe luchtvaartnota op. Belangenorganisaties, de luchtvaartsector en burgers in het hele land mogen ideeën aandragen.  Bij de internetconsultatie draait het om de vraag of er na 2020 meer vluchten mogen komen, meer of minder nachtvluchten, spreiding van vakantievluchten over regionale luchthavens, het ontmoedigen van het vliegen over korte afstanden, de overlast in de vorm van geluid, ultrafijnstof en CO2, het belang van Schiphol voor de economie en wonen rond Schiphol. De resultaten worden op 8 december gepresenteerd op een luchtvaartdag.
Zie bron: noordhollandsdagblad.nl

Herrie onder water.

23 oktober 2018

Ons lawaai op en in de zee heeft grote gevolgen voor het zeeleven. Landen rond de Noordzee gaan samen luisteren naar 'onze' herrie onder water. Bekijk en beluister in de interactieve special hieronder waarom geluid van levensbelang is voor zeedieren:

levensbelang is voor zeedieren:

Er kwam voor het eerst echt aandacht voor geluidsoverlast onder water nadat er walvissen waren gestrand door sonargeluid van de marine. Inmiddels is onderwatergeluid een belangrijk onderwerp voor defensie, bedrijven op zee en wetenschappers.
Zie bron: NOS
 

Hinderproef Lelystad binnen dB-marges.

19 oktober 2018

De proefvlucht van Lelystad Airport van 30 mei produceerde boven Zuid-Friesland  meer lawaai dan gedacht. Ook elders in Nederland werd die dag meer geluid gemeten dan vooraf was berekend. Toch vallen de resultaten van de geluidsmetingen rond de vlucht binnen de marges.Dat laat minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat weten in een brief aan de Tweede Kamer. Uit analyses blijkt dat de geconstateerde verschillen ‘niet ongebruikelijk zijn’ en dat het verschil ‘op voorhand verwacht had mogen worden’, schrijft zij. En even verderop: ‘Tegelijkertijd vallen de metingen veelal hoger uit dan de berekeningen’.
Zie bron: lc.nl

Vliegtuiglawaai ook meten

19 oktober 2018

Minister Cora van Nieuwenhuizen start met een landelijke aanpak voor het meten van vliegtuigherrie. Ook wil ze het belang van geluidsmetingen groter maken. In de luchtvaart wordt vliegtuiggeluid vooral berekend. Uit onderzoek blijkt dat berekeningen vrijwel altijd lager uitvallen dan geluidsmetingen.
Zie bron: stentor.nl

Seizoenskaart voor omwonenden

18 oktober 2018

Een Hengelose Voetbalclub gaat geluidsoverlast op het sportpark terugdringen. Vanaf 22.00 uur (zondag tot en met donderdag) en 23.00 uur (vrijdag en zaterdag) mag enkel in de kantine een geluidsinstallatie aan staan. Op het buitenterrein van de vereniging is dit in de late avonduren niet meer toegestaan. Het bestuur van de voetbalclub heeft dit afgesproken in een vergadering met buurtbewoners. De klachten varieerden van lawaaierige feesten in de late avonduren en in de nacht tot claxonnerende jeugd in de ochtend. De aanwezige omwonenden kregen een seizoenskaart aangeboden.
Zie bron: tubantia.nl

Verkoop elektrische scooters in de lift

15 oktober 2018

Dit jaar zijn bijna 2,5 keer zoveel als in dezelfde periode vorig jaar, toen 1645 elektrische scooters de winkel verlieten. Van alle nieuw verkochte scooters was in de verslagperiode 9,2 procent elektrisch. E-scooters winnen aan populariteit doordat ze de laatste jaren technisch van steeds hogere kwaliteit zijn, zeggen de brancheorganisaties. Een positieve ontwikkeling die bijdraagt aan schonere lucht, een beter klimaat en minder geluidsoverlast. Daarnaast komen steden met strengere regels omtrent uitstoot van bromfietsen in de bebouwde kom, waardoor de elektrische scooter een aantrekkelijk alternatief wordt.
Zie bron: lc.nl

Veel mensen ziek van lawaai

11 oktober 2018

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) waarschuwt in een nieuw rapport voor een overdaad aan omgevingsgeluid. Volgens de WHO kan dit leiden tot onder meer chronische stress en hart- en vaatziekten. Ruim een derde van de huizen in Nederland staat op een te lawaaiige plek. Langsrazende auto’s, een voorbijdenderende trein, een vliegtuig dat laag overkomt: aan omgevingsgeluid is niet te ontsnappen. En dat is niet goed voor je, stelt de WHO. Die komt met nieuwe, strengere richtlijnen voor lawaai. Zo mag wegverkeer volgens de WHO niet meer dan 53 decibel produceren. Treingeluid is vanaf 54 decibel schadelijk voor de gezondheid. Voor vliegtuigen en windmolens ligt de grens nog lager, op 45 decibel. RTL Nieuws analyseerde geluidsgegevens van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Uit die analyse blijkt dat 37 procent van de huizen meer dan 55 decibel geluid ervaart. Dat zijn bijna drie miljoen huizen.
Zie bronnen: rtlnieuws.nl en nu.nl en vrt.be

Stilste asfalt ter wereld

09 oktober 2018

In het Belgische Gent is een proefvak aangelegd van 44 meter poro-elastisch wegdek. Zo kan de geluidsoverlast van het wegverkeer verminderd worden.De technologie komt uit Zweden en Japan, maar het Gentse proefvak zou minstens 6 jaar moeten blijven liggen om de geluidsreductie en slijtvastheid te onderzoeken. Voor een grootschalige uitrol is het nog te vroeg, maar de overlast zou met een zeer hoorbare 7 tot 12 decibel verminderen in vergelijking met ‘gewoon’ asfalt.
Zie bron: standaard.be

Schiphol in zee

06 oktober 2018

De Nederlandse waterbouwers zien met zeespiegelstijging, een overvol Schiphol en duurzame energie de Noordzee als een nieuw werkterrein. Is de Noordzee het nieuwe Wilde Westen dat ons land onder leiding van de waterbouwer gaat veroveren? Die indruk werd wel gewekt tijdens de overvolle parallelsessie 'Bouwen op de Noordzee' van de KIVI-Waterbouwdag, waar een gelijknamig manifest bij acclamatie werd aangenomen.
Zie bron: deingenieur.nl

Rotterdam Airport wil groeien

06 oktober 2018

Rotterdam The Hague Airport wil dat er een nieuw luchthavenbesluit komt. Met zo'n besluit kan de luchthaven verder ontwikkelen, maar dat betekent meer geluidshinder voor bewoners in omliggende plaatsen. Van Vliet, voormalig burgemeester van Lansingerland en wethouder in Westland, deed onderzoek naar de vraag of een ombudsman een oplossing kan bieden om recht te doen aan de verschillende belangen.
Zie bron: omroepwest.nl

Duurzaanheidsplannen luchtvaart ontoereikend

06 oktober 2018

De luchtvaart barst in Nederland uit z’n voegen en steeds minder Nederlanders accepteren de groeiende klimaatimpact, geluidsoverlast en ultrafijnstofvervuiling van de sector. Volgens de milieu-organisaties voelt de sector de groeiende maatschappelijke druk. De gepresenteerde duurzaamheidsplannen zijn totaal ontoereikend. De partijen, waaronder Schiphol, KLM, NLR, VNO-NCW en de NS, hebben het plan aangeboden aan minister Cora van Nieuwenhuizen.
Zie bronnen: greenpeace.org en luchtvaartnieuws.nl

Hinder Zaventem zwaar onderschat

03 oktober 2018

Uit berekeningen van Groen Vlaams-Brabant blijkt dat Brussels Airport het aantal mensen dat sterk lijdt onder de geluidshinder zwaar onderschat. Op basis van Vlaamse normen telt de luchthavenuitbater 14.000 zogenaamd ernstig gehinderde omwonenden. Volgens Groen Vlaams-Brabant ligt het reële aantal in de buurt van 144.000. Dat is ruim tien keer zoveel. De partij baseert zich daarvoor op nieuwe normen opgesteld door de WHO.
Zie bron: skynet,be

GELUID IN HET NIEUWS

Vliegtax: 'zinloze maatregel'

Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers en Stichting Natuur & Milieu stellen dat de vliegtaks een 'effectloze maatregel is,... Verder >

25.000 handtekeningen voor belasting vliegticket

Directeur SNM, Marjolein Demmers bracht ze naar minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur tijdens de luchtvaartdag. ... Verder >

Meer klachten over R'dam Airport

Dit jaar 40 % meer... Verder >

Toename burenlawaai

Groot probleem voor politie, gemeenten en verhuurders... Verder >

Berlijnse nachtclubs krijgen subsidie

Betere geluidsisolatie hard nodig... Verder >

geluidnieuws_logo

CONGRES AGENDA

Beleving van geluid
19 december 2018

Hoe hiermee om te gaan?... Verder >

Geluid van Windturbines
04 oktober 2018

Geluidshinder is een complex samenspel van factoren... Verder >

Nationale geluidshinderdag 2018
27 maart 2018

Geluid en transformatie, de opgave voor gemeenten!... Verder >