Geluid en gezondheid

Op 21 februari 2019 organiseert de NSG samen met de provincie en gemeente Utrecht en in samenwerking met de GGD en het Nederlands Akoestisch Genootschap een bijeenkomst met als onderwerp:

Geluid en Gezondheid - Geluidshinder gaat niet alleen over decibellen

De opmaat naar een “Gezond Geluidsakkoord”

Plaats van handeling: Provinciehuis Utrecht

Op 10 oktober 2018 heeft de Wereld Gezondheid Organisatie (WHO) haar ‘Environmental Noise Guidelines for the European Region’ gepresenteerd. De WHO presenteert veel lagere richtwaarden dan de normen die in Nederland nu gebruikelijk zijn. Op grond van deze nieuwe Guidelines beveelt de WHO aan om maatregelen te nemen om de blootstelling aan weg-, rail- en luchtvaartgeluid te verminderen.

Als het beleid op het gebied van luchtkwaliteit en klimaatverandering in de komende decennia succesvol blijft, zal geluidhinder uitgroeien tot het belangrijkste milieugezondheidsprobleem in Nederland1. Nu nog is luchtverontreiniging de grootste ‘killer’ en heeft geluid de twijfelachtige eer op twee te staan. Groot verschil is dat geluid geen ‘silent killer’ is. Bijna 4 miljoen Nederlanders ervaren langdurig geluidhinder of worden regelmatig in hun slaap verstoord, wat ernstige gevolgen voor de gezondheid heeft.

Wij denken dat er slimme manieren zijn om geluidhinder aan te pakken en zijn ervan overtuigd andere overheden mee te krijgen. Denk hierbij aan ‘een aanpak bij de bron’, ‘het stimuleren van innovatie’ en ‘de relatie met gezondheid’.

Net als bij klimaat denken wij dat er een ‘Geluidakkoord’ nodig is. Om dit te bereiken zijn doelen benodigd en nodigen wij u uit om hier met ons over van gedachte te wisselen.

Om de opgedane kennis en ervaringen te delen, de hinder en gezondheidseffecten te bespreken en nieuwe ontwikkelingen toe te lichten organiseren wij deze themabijeenkomst.

Mocht u als deelnemer een onderwerp missen of vragen hebben, er wordt volop ruimte geboden voor discussie met de deskundige sprekers.

Doelgroep

Dit zijn primair milieu, geluid, gezondheid professionals vanuit de gemeenten, provincies, GGD’s en RUD’s. Daarnaast natuurlijk de advieswereld en de ruimtelijke ordenaars (o.a. planjuristen).


Het (voorlopig) programma ziet er als volgt uit:

9:15 uur


Ontvangst en registratie 
 

10:00 uur

Welkom door de dagvoorzitter / discussieleider dr. Fred Woudenberg

Opening door de gedeputeerde Mariette Pennarts (provincie Utrecht) 

10:20 uur

De WHO noise guidelines, dr. Elise van Kempen (RIVM)

10:50 uur

Oproep voor een gezond geluidsakkoord, ing. Erik Roelofsen (NSG)

11:20 uur

Gezondheidseffecten van stadse geluiden, spreker nog niet bevestigd

11:50 uur

Discussie (met panel en inleiders) + 1e deel agendapunten voor een gezond geluidsakkoord

12:15 uur

Lunchpauze + soundwalk en inspiratie

13:45 uur

Ziek van geluid, dr. Andre Weel

14:15 uur

Akoestische atmosferen van steden, prof. dr. Marcel Cobussen (Universiteit Leiden) 

14:45 uur

Korte pauze

15:05 uur

‘Healthy urban living’ ontwikkelingen, dr. Floor Borlée (Gemeente Utrecht)

15:35 uur

Discussie (met panel en inleiders) + 2e deel agendapunten voor een gezond geluidsakkoord

16:10 uur


Overhandiging van de agendapunten voor een gezond geluidsakkoord aan staatssecretaris van Veldhoven (uitgenodigd), door wethouder Victor Everhardt (uitgenodigd) en gedeputeerde Dennis Straat (uitgenodigd).

 

16:30 uur

Afsluiting en borrel

17:30 uur

Einde bijeenkomst

  

Panelleden:

    • Paul de Vos (bestuur NSG / Satis)
    • Irene van Kamp (RIVM)
    • Lex Groenewold (bestuur NSG / GGD)
    • Liesbeth van Holten (provincie Utrecht)
    • Panellid nog niet bevestigd

 

Via deze link kunt u zich aanmelden.

 

 

 

GELUID IN HET NIEUWS

Elektrische vrachtwagen voor 'De bouw'

KWS heeft hem met transportbedrijf Vrijbloed Transport ontwikkeld... Verder >

Stop overschrijding geluidgrenzen luchthaven R'dam

Dat willen omwonenden... Verder >

Motorcrossclub doet geluidtest

Eerder kreeg de club dwangsommen... Verder >

Sensoren tonen geluid- en luchtkwaliteit

Inwoners Eersel kunnen resultaten sensoren online bekijken... Verder >

Wanneer gaat Lelystad Airport open?

Wordt het 1 april 2020 of ligt Brussel in de weg?... Verder >

geluidnieuws_logo

CONGRES AGENDA

Beleving van geluid
19 december 2018

Hoe hiermee om te gaan?... Verder >

Geluid van Windturbines
04 oktober 2018

Geluidshinder is een complex samenspel van factoren... Verder >

Nationale geluidshinderdag 2018
27 maart 2018

Geluid en transformatie, de opgave voor gemeenten!... Verder >