Verslagen NSG-dagen

Jaarlijks organiseert de Nederlandse Stichting Geluidshinder een nationale NSG-Geluidshinderdag, waar een actueel onderwerp op het gebied van geluidshinder centraal staat. Het programma van zo'n dag bestaat hoofdzakelijk uit lezingen van deskundigen, gelardeerd met discussies. Van elke NSG-Geluidshinderdag wordt een verslag uitgebracht met de integrale teksten van de voordrachten. Bij onderstaande titels/onderwerpen vindt u meer informatie over de NSG-dagen in de afgelopen jaren, met een mogelijkheid om het betreffende verslag te bestellen of te downloaden.

Nationale Geluidshinderdag 2015

Horecageluid, tijd voor nieuwe spectra

Download de voordrachten en muziekfragmenten

Nationale Geluidshinderdag 2014

Woongeluiden, voor velen een probleem

NSG-Geluidshinderdag 2013

"Bestrijding lawaai is noodzaak"

Nationale Geluidshinderdag 2012

Industrielawaai: hoe er mee om te gaan

Nieuwe uitdagingen voor bedrijfsleven en overheid

NSG-Geluidshinderdag 2011

Wonen zonder geluidshinder

NSG-Geluidshinderdag 2010

De toekomst van geluidshinderbestrijding

Veertig jaar NSG

NSG-Geluidshinderdag 2009

Bouwen en wonen op geluidsbelaste locaties

Een goed geluidsklimaat met of zonder ontheffingen?

NSG-Geluidshinderdag 2008

Veranderingen in geluidbeleid

Nieuwste ontwikkelingen in wet- en regelgeving

NSG-Geluidshinderdag 2007

Geluidskwaliteit in milieu en ruimtelijke ordening

Belasting en beleving in bestemmingsplannen en milieuvergunningen

NSG-Geluidshinderdag 2006

Industrielawaai

Vernieuwende kijk en aanpak beheer en handhaving

NSG-Geluidshinderdag 2005

Horeca- en evenementenlawaai

NSG-Geluidshinderdag 2004

Geluidbeleid in beweging

NSG-Geluidshinderdag 2003

Stiller weg- en railverkeer

NSG-Geluidshinderdag 2002

Piekgeluiden bij detailhandel

NSG-Geluidshinderdag 2001

Europa en geluid

NSG-Geluidshinderdag 2000

Experimenteren met geluidbeleid

NSG-Geluidshinderdag 1999

Moderne aanpak industriegeluid

NSG-Studiedag 1998

Bestrijding burenlawaai

Nieuwe kansen voor een effectieve aanpak

Volg ons via:

Volg ons via Facebook Volg ons via Linkedin Volg ons via Twitter Volg ons via RSS

Geluid in het Nieuws

Dagelijks wordt in diverse media gemeld over geluidshinder. Berichten die ons opvielen of waarvan wij denken dat het voor u van belang kan zijn.

Congres agenda:

Geluidschermen
2016-09-06

NATIONALE GELUIDSHINDERDAG 2016
2016-04-05

Railverkeer en geluid
2015-12-16

Bouwbesluit en Geluid
2015-09-22

Geluid en monitoring
2015-06-23