Links

Een website vol links (Geluid.startpagina.nl) over geluidshinder, organisaties. adviesbureaus, leveranciers van materialen (ook voor particulieren), gehoorbescherming, lawaai op de arbeidsplaats, etc.

In Dossier Geluid geeft het ministerie van I&M informatie over wetten en regels, publicaties, subsidies e.d. Er is ook een rubriek met vragen en antwoorden over geluidshinder

Bereken zelf het lawaai van het verkeer in uw straat of van de snelweg verderop. Zo kunt u de effecten van verkeerstoename, reflecties, kruispunten, rotondes, wegbedekkingen etc. in beeld brengen in decibellen. Uitleg over de Wet geluidhinder, meten en rekening en de gehanteerde begrippen vindt u in de brochure Stilstaan bij geluid. Zie ook informatie over GeluidProductiePlafonds

Geluidsnet maakt de actuele geluidsniveaus van overvliegende vliegtuigen in de buurt van enkele vliegvelden zichtbaar, waaronder Schiphol, Maastricht Airport (Beek) en de Awacs in Zuid-limburg.

Praktische informatieve website met wetenswaardigheden over o.a. wetten, regels, normen, gezondheid, rekenen, meten, maatregelen, gegevens over materialen en bronnen.

Webtijdschrift over geluidshinder brengt u op de hoogte van actuele ontwikkelingen op het gebied van geluidshinder en de bestrijding ervan.

Bureau Sanering Verkeerslawaai (BSV) is sinds 1992 de vaste partner van het Ministerie van I&M (voorheen VROM) voor de uitvoering van de geluidssanering van weg- en railverkeerslawaai. BSV stelt gemeenten en andere overheden in staat de sanering van verkeerslawaai optimaal uit te voeren.

http://www.omgevingsraadschiphol.nl/organisatie/ geeft o.a. informatie over geluidshinder en u kunt er ook uw klachten kwijt.

Bas is het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol waar u terecht kunt met uw vragen en klachten over het vliegverkeer van Schiphol. Er is speciale pagina waar u kunt zien hoeveel vliegtuigen over uw huis hebben gevlogen het afgelopen jaar en wat de gemiddelde geluidsbelasting was de afgelopen drie jaar.

Vereniging Bewoners Alliantie Amsterdamse Tuinsteden (BAAT) ‘Tegen te veel opgedrongen vliegtuiglawaai.

http://www.milieuhulp.nl is een website bedoeld als hulp voor burgers die aan de slag willen met een milieuprobleem in hun omgeving. Deze website wil mensen met name op weg helpen in de ingewikkelde materie van (juridische) procedures en wet- en regelgeving op het gebied van natuur, water, ruimte, landbouw, bedrijven, verkeer en luchtvaart. De site biedt vele links naar relevante teksten en wetgeving, geeft voorbeeldbrieven en tips.

Infomil geeft informatie over milieuregelgeving, waaronder geluid met o.a. informatie over stille wegdekken en over het reken- en meetvoorschrift voor wegverkeerslawaai. Zie ook informatie over geluid en snelwegen van RWS

www.Stillerverkeer.nl is helaas opgeheven. U kunt nu terecht op de website van Infomil.

Het Innovatieprogramma Geluid beoogt de invoering van een nieuwe set maatregelen om verkeerslawaai  bij rijkswegen en spoorwegen te verminderen bij de bron. Op de website vindt o.a. informatie over de projecten.

Stichting Innonoise stimuleert innovatie-activiteiten op het gebied van de beperking van geluidshinder. Een jaarlijks uit te reiken prijs voor innovaties is een van de activiteiten.

Het RIVM doet onderzoek naar o.a. geluidshinder. U vindt er ook informatie over geluidshinder. Zie de informatie over geluid. Via een postcode krijgt u informatie over de geluidsbelasting in een bepaald gebied

Informatie over Milieu en Gezondheid overzichtelijk bij elkaar gezet, waaronder geluid.

Stichting Klank houdt zich bezig met klankschappen: de omgevingsgeluiden om ons heen.

Nederlands Akoestisch Genootschap (NAG) is een vereniging van akoestici.

Geluid in Europa informeert over geluidshinderbestrijding in de Europese gemeenschap.

De Stichting Bouw Research (SBR) verzamelt kennis en geeft informatie aan de bouwwereld. Diverse brochures en rapporten informeren met name over geluidsisolatie.

Acoustical Society of America (ASA) met interessante links.

Kluwer is de uitgever van het vaktijdschrift 'Geluid', dat in samenwerking met de NSG wordt uitgegeven.

Sdu Uitgevers heeft diverse uitgaven over geluid met wet- en regelgeving en actuele ontwikkelingen. Wanneer is er sprake van geluidshinder? Bij wie ligt de verantwoordelijkheid? Hoe zit het met de handhaving van de geluidsnormen? Het 'Journaal Geluid' wordt in samenwerking met de NSG uitgegeven.

Noise Pollution Clearinghouse, quieting noise pollution: website van een nonprofit organisatie die als doel heeft informatie te bieden rond geluidshinder.

Amerikaanse bond voor hardhorenden brengt de gevaren van lawaai voor de gezondheid op een indringende wijze in beeld.

De Stichting Helihinder Utrecht biedt informatie omtrent de diverse aspekten rondom hinder door helikopters.

Op de website van het akoestisch adviesbureau Peutz staan korte samenvattingen van nieuwe wetgeving, Raad van State-uitspraken en informatie waar de professionele akoesticus zijn voordeel mee kan doen.

Op de website van het Noordelijk Akoestisch Adviesburo zijn demonstraties te beluisteren van akoestische effecten en kunt u het lawaai van een verkeersweg berekenen.

Sonus is een akoestisch adviesbureau met een leuke website waarin akoestische begrippen op een heldere wijze worden uitgelegd.

Op de website Atlas leefomgeving over omgevingsgeluid, geluidhinder, grenswaarden, beleid 

Sportuitlaten: Steeds meer mensen storen zich aan de open sportuitlaten van auto’s en motorfietsen. Melding ervan kan via herrieuitlaatoverlast.nl

Geluidskaarten van wegverkeer en spoorwegen voor iedereen beschikbaar. Zie Nature Today

GELUID IN HET NIEUWS

UItstel opening Lelystad Airport

Regeringspartijen in de TK steunen besluit tot uitstel opening Lelystad Airport tot zeker een jaar... Verder >

Goederentreinen steeds stiller

ProRail heeft het lawaai van goederentreinen in tien jaar tijd drastisch kunnen terugdringen... Verder >

Horen is selectief en betekenisvol luisteren

Hanen worden niet doof van hun eigen zeer luide gekraai en moeders horen het kraaien van haar kind des te beter... Verder >

Meer geluidsruimte voor Haagse horeca

In Den Haag worden de sluitingstijden in drie extra centrumstraten vrijgegeven. Ook moet er een pot met geld komen voor geluidsisolatie van horecazaken. 'We willen een bruisende binnenstad!'... Verder >

'Lelystad moet volgend jaar echt open'

Als Lelystad Airport volgend jaar april niet opengaat zal Schiphol in gesprek moeten met de politiek, luchtvaartsector en omwonenden over het aantal vluchten dat daar is toegestaan... Verder >

CONGRES AGENDA

Nationale geluidshinderdag 2018
27 maart 2018

Geluid en transformatie, de opgave voor gemeenten!... Verder >

NSG-bijeenkomst: Geluidshinder, hoe te duiden?
09 januari 2018

Op deze NSG-themabijeenkomst wordt inzichtelijk gemaakt wat er allemaal een rol speelt en hoe hinder anders dan alleen in decibellen beheersbaar kan worden gemaakt... Verder >

Masterclass Soundscape
03 oktober 2017

De naderende Omgevingswet (maar ook de huidige wetgeving) biedt namelijk veel kansen voor deze nieuwe manier van nadenken over geluid... Verder >