Aantal geluidshinder vragen per gemeente

Filter jaar:

Jaar 2017

Jaar 2018

Alle gegevens

GELUID IN HET NIEUWS

Festivals, hinder en decibellen

Bij hinder gaat het om meer dan alleen decibellen... Verder >

Extra hinder Schiphol in Amstelveen

Sluiting Polderbaan zorgt voor veel hinder in Amstelveen... Verder >

Muzikanten willen ruimere geluidgrenzen

In cafe's worden hen te weinig geluid gegund... Verder >

Roffelende specht

Specht teistert bewoners nabij vogeltil... Verder >

Lelystad Airport: meer geluidshinder dan berekend

Opening moet worden uitgesteld... Verder >

geluidnieuws_logo

CONGRES AGENDA

Nationale geluidshinderdag 2018
27 maart 2018

Geluid en transformatie, de opgave voor gemeenten!... Verder >

NSG-bijeenkomst: Geluidshinder, hoe te duiden?
09 januari 2018

Op deze NSG-themabijeenkomst wordt inzichtelijk gemaakt wat er allemaal een rol speelt en hoe hinder anders dan alleen in decibellen beheersbaar kan worden gemaakt... Verder >

Masterclass Soundscape
03 oktober 2017

De naderende Omgevingswet (maar ook de huidige wetgeving) biedt namelijk veel kansen voor deze nieuwe manier van nadenken over geluid... Verder >